Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Shinhan Bank tăng tốc quá trình số hóa ngân hàng

Shinhan Bank tang toc qua trinh so hoa ngan hangNgân hàng Shinhan đang n lc trên hành trình đy mnh phát trin Ngân hàng s, nhm mang đến khách hàng các gii pháp tài chính toàn din và hiu qu. Vic ra mt gii pháp Đnh danh trc tuyến (EKYC) là mt bước tiến quan trng ca Ngân hàng Shinhan trong công cuc chuyn đi s.

Ngân hàng s và thanh toán đin t bùng n

Nhng tác đng tiêu cc ca đi dch Covid-19 đã làm thay đi thói quen giao dch ca phn ln khách hàng. Các hình thc giao dch truyn thng đang dn được thay thế bi các phương thc giao dch trc tuyến, nhm hn chế lây nhim dch bnh. Theo s liu do Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) công b, thanh toán đin t trong quý I/2020 đã tăng 76%, tng giá tr giao dch tăng 124% so vi cùng kỳ năm 2019. Đây là mc tăng trưởng n tượng v các phương thc giao dch trc tuyến ti Vit Nam.

Có thể khẳng định, phát triển ngân hàng s là nhu cu tt yếu giúp các ngân hàng vượt lên thách thc, to li thế cnh tranh, ch đng thích ng và phát trin bn vng trong bi cnh Cách mng công nghip (CMCN) 4.0 và s ni lên ca kinh tế s như hin nay.

Tăng tc quá trình s hóa ngân hàng

Trước xu hướng chuyn đi này, Ngân hàng Shinhan đã có nhng đng thái tc thi đ thúc đy quá trình s hóa ngân hàng, xây dng h thng Ngân hàng s tin ích nhm đáp ng các nhu cu ngày càng kht khe v s tin li, đ bo mt và an toàn ca khách hàng trong quá trình giao dch.

Bên cnh vic phát trin và hoàn thin các tính năng tin ích trên nn tng sn có ca ng dng Mobile Banking SOL, Ngân hàng Shinhan còn n lc liên kết cùng các đi tác tài chính công ngh uy tín, nhm đa dng hóa các phương thc giao dch tin li; đng thi mang đến khách hàng nhng ưu đãi hp dn t mng lưới đi tác.

Vào ngày 5/3/2021, Ngân hàng Shinhan s chính thc cho ra mt dch v Đnh danh trc tuyến (EKYC - Electronic Know Your Customer) trên nn tng Mobile Banking SOL, nhm h tr khách hàng tiết kim thi gian và đơn gin hóa th tc m tài khon so vi cách truyn thng.

EKYC (Electronic Know Your Customer) là dch v đnh danh khách hàng mà không cn gp mt trc tiếp. Vic đnh danh khách hàng được thc hin thông qua s h tr ca công ngh trí tu nhân to như xác thc khuôn mt (Face-matching) đ xác đnh khp khuôn mt vi hình nh trên giy t tùy thân, công ngh nhn din ký t đ đc và trích xut thông tin trên giy t, đi chiếu thông tin cá nhân tc thi và gi trc tuyến (video call) đ xác thc khách hàng. Phương thc đnh danh qua cuc gi trc tuyến (video call) cho phép nhân viên giám đnh tương tác vi khách hàng mt cách chân thc, vi đ tin cy cao hơn so vi quy trình nhn dng và xác minh khuôn mt truyn thng. Khách hàng có th m tài khon trc tuyến và đăng ký các dch v ngân hàng đin t mà không cn đến các chi nhánh/phòng giao dch, trong khi vn đm bo các tiêu chun an toàn, bo mt.

Trong đt ra mt EKYC, Ngân hàng Shinhan đang có chương trình "Nhn ngay đến 350.000 VNĐ khi m tài khon bng EKYC" và ưu đãi min phí chuyn tin trong nước, chuyn tin nhanh 24/7 và min phí rút tin ti các máy ATM ca các ngân hàng khác dành cho ch th ghi n ni đa ca Ngân hàng Shinhan khi m tài khon và đăng ký dch v qua EKYC.

Cùng vi đó, trong thi gian va qua, Ngân hàng Shinhan cũng đã trin khai nhiu sn phm, dch v ngân hàng s, tích hp công ngh tiến tiến, đin hình như: dch v rút tin không cn dùng th ngay trên ng dng Mobile Banking SOL (Smart Withdraw Service), tài khon thanh toán tin li S-Payroll…Tt c nhng sn phm, dch v này đu được ngân hàng đu tư nghiên cu k lưỡng v các tính năng tin ích cũng như tăng cường đ bo mt, h tr khách hàng tiết kim thi gian, chi phí và nâng cao tri nghim trong quá trình thc hin giao dch. Vi mi n lc trong vic thúc đy quy trình s hóa, Ngân hàng Shinhan đang tng bước đi mi đ thích ng vi yêu cu ngày càng cao ca khách hàng v s tin li, an toàn.

Xem 1018 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng