Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

SHB có nợ xấu thấp nhất trong 10 năm

SHB anh hoat dongNgân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) va công b Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kim toán, sm hơn 1 tháng so vi thường l và quy đnh.

Tính đến cui năm 2020, tng tài sn ca SHB đt hơn 412 nghìn t đng, tăng 13% so vi cui năm 2019. Vn t có đt 37.727 t đng. Vn ch s hu đt 24.393 t đng. Vn điu l đt hơn 17.500 t đng. Li nhun trước thuế ca ngân hàng năm 2020 đt 3.268 t đng, hoàn thành kế hoch c đông đ ra, tăng 8% so vi năm trước. T sut sinh li trên vn ch s hu (ROE) đt 15,4%. NIM đt 2,8%, tăng 0,8% so vi năm 2019. Đây là nhng kết qu kinh doanh tt nht trong thi gian qua ca SHB.

Các s liu trong báo cáo kim toán khá đng thun vi báo cáo ca ngân hàng công b trước đó, cho thy s vn hành trơn tru và mc đ t đng hóa, minh bch ngày càng cao.

Đáng chú ý, trong năm 2020, SHB đã trích lp 4.534 t đng d phòng ri ro đ x lý các khon n xu, trong đó phn ln là n xu ca Habubank đ li. Vi các gii pháp x lý n quyết lit, s dng d phòng đ x lý ri ro, t l n xu ca SHB gim xung mc 1,7%, mc thp nht k t khi nhn sáp nhp Habubank ti nay. T l n xu và n bán VAMC gim xung dưới 3%, hoàn thành mc tiêu NHNN giao.

Vic tăng cường chi phí d phòng ca SHB cũng giúp cho t l bao ph n xu ti thi đim kết thúc năm 2020 ca SHB mc 70%, mc cao nht trong 5 năm tr li đây. T l bao ph n xu càng cao càng đm bo giúp ngân hàng nâng cao tính an toàn cho cht lượng tài sn, chng chu tt hơn trong các gi đnh n xu trên th trường tăng, đc bit là do nh hưởng ca dch Covid - 19. Li nhun trong tương lai s n đnh hơn bi áp lc trích lp d phòng ít hơn.

SHB cho biết, trong các năm tiếp theo, ngân hàng s tiếp tc đy mnh thu hi n và trích d phòng đ x lý toàn b trái phiếu VAMC, và d kiến đến cui năm 2022 s tt toán xong hết trái phiếu VAMC.

Vi kết qu kinh doanh và quy mô tăng trưởng n tượng trong năm 2020, SHB có th s có thêm nhiu bt phá trong năm 2021. Đc bit sau khi đ án sáp nhp Habubank đã cơ bn hoàn tt, ngân hàng này cũng đang ha hn mt giai đon mi nhiu trin vng khi nhim v trng tâm ch còn là phát trin và tăng trưởng.

Liên quan đến c phiếu, mi đây, nhiu công ty chng khoán đã d đoán c phiếu SHB s lt r VNM ETF trong kỳ tái cơ cu quý 1/2021 do giá tr vn hóa ca ngân hàng này đã tăng mnh trong thi gian qua và lt vào nhóm 85% vn hóa dn đu.

Xem 860 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng