In trang này

Sacombank khuyến mãi “8/3 - Bao la ưu đãi”

Sacombank khuyen mai 8 3T ngày 08 - 31/3/2021, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) trin khai chương trình khuyến mãi “8/3 - Bao la ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghip - đc bit là khách hàng n khi s dng dch v, thanh toán th tín dng, tham gia bo him...

Theo đó, 830 khách hàng n đu tiên m tài khon thanh toán trên Sacombank Pay được tng 83.000 đng; đăng ký hp đng dch v bo qun tài sn, két st t 6 tháng tr lên được min phí 3 tháng s dng; gim lãi sut vay 6 tháng đến 1%/năm khi đăng ký vay mi ti quy t ngày 08/03 đến 13/03/2021 hoc đăng ký vay trc tuyến trên website Sacombank t ngày 08/03 đến 14/03/2021 và gii ngân trong tháng 3.

Đc bit, vào ngày 08/03/2021, tt c khách hàng n khi giao dch ti Sacombank s nhn nhiu ưu đãi như: gim 30% phí giao dch ti quy; 20 khách hàng n đu tiên m mi combo và np vào tài khon thanh toán 830.000 đng được tng 83.000 đng và min phí 06 tháng s dng combo; 830 khách hàng đu tiên chuyn khon liên ngân hàng 24/7 vi s tin t 2 triu đng hoc np tin đin thoi t 200.000 đng trên Sacombank eBanking (bao gm Internet Banking/Mobile Banking) được tng 83.000 đng. Ngoài ra, các khách hàng khi chuyn tin liên ngân hàng vào ngày 08/3/2021 s được nhân đôi mã d thưởng quay s trong chương trình “Ưu đãi mi ngày - Rước ngay SH Mode”.

Các ch th tín dng quc tế Sacombank khi thanh toán, mua sm s được gim t 49.000 đng đến hơn 200.000 đng ti Hoayeuthuong.com, Flowerstore.vn; hoàn 200.000 đng cho hóa đơn t 1,5 triu đng ti các nhà hàng San Fu Lou, Sorae Sushi & Lounge, Dì Mai và gim đến 20% ti Yoshino, Atrium Buffet, The Pizza Company; gim 20% cho khách hàng n ti ca hàng thi trang Joylyan Fashion; gim đến 35% ti vin thm m Oracle Clinic và nhiu ưu đãi khác khi mua trang sc ti PNJ, Doji, Hera Jewelry & Diamonds.

Bên cnh đó, t nay đến ngày 31/5/2021, Sacombank trin khai ưu đãi min phí chuyn đi tr góp 0% dành cho các khách hàng là ch th tín dng quc tế Sacombank khi tham gia bo him nhân th Dai-ichi Vit Nam đi vi kỳ phí bo him đu tiên. Đc bit, các hp đng bo him tha điu kin ưu đãi trên mà có Bên mua bo him và/hoc người được bo him chính là n s được tng thêm 500.000 đng khi np h sơ bo him t ngày 01 - 15/3/2021 và phát hành trong tháng 3/2021.

Đi vi khách hàng doanh nghip, Sacombank cũng dành nhiu ưu đãi như min phí tài khon thanh toán, ngân hàng đin t, giao dch tài khon, chi lương… Doanh nghip còn được min phí chn tài khon s đp lên đến 6 ch s theo yêu cu khi m mi tài khon thanh toán và min phí thường niên năm đu khi m mi th tín dng hoc th thanh toán. Ngoài ra, Sacombank s gi tng hoa chúc mng đến các n doanh nhân thuc nhóm Doanh nghip VIP nhân dp 8/3.

Xem 1354 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng