Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Prudential Việt Nam và MSB mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng

Prudential Viet Nam va MSB mo rong quan he hop tac chien luocNgày 03/3/2021, Công ty TNHH Bo him Nhân th Prudential Vit Nam (Prudential Vit Nam), trc thuc Prudential plc, và Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) đã chính thc gia hn mi quan h hp tác chiến lược phân phi bo him thông qua ngân hàng trong vòng 15 năm.

Tha thun mi này m rng phm vi phân phi bo him ra khu vc min Bc, nơi MSB đt tr s; đng thi, đưa Prudential Vit Nam tr thành đi tác duy nht ca MSB trên toàn quc.

Prudential Vit Nam là công ty bo him nhân th hàng đu vi hơn 1,6 triu khách hàng và to du n trên toàn quc vi gn 350 văn phòng tng đi lý trên khp 63 tnh thành. MSB là ngân hàng có tc đ phát trin nhanh vi 62 chi nhánh và 201 phòng giao dch ti 51 tnh thành ti Vit Nam. Tính đến cui tháng 12 năm 2020, MSB có hơn 2,36 triu khách hàng bán l và 57.000 khách hàng doanh nghip. Doanh s bán bo him ca MSB luôn nm trong top 10 ca th trường kinh doanh bo him qua kênh ngân hàng (bancassurance), doanh thu thun t bo him nhân th năm 2020 tăng trưởng hơn 2 ln so vi năm 2019.

Vic m rng và gia hn tha thun hp tác chiến lược này cng c v thế ca Prudential Vit Nam trên th trường bancassurance. Bancasurance là kênh phân phi phát trin nhanh nht ti Vit Nam, chiếm 30% toàn th phn bo him nhân th năm 2020, tăng mnh so vi con s 13% năm 2017 . Prudential Vit Nam là công ty hàng đu trong lĩnh vc bancassurance ti Vit Nam, vi v thế vng mnh, th hin rõ trong đnh v sn phm, xây dng mi quan h hp tác, và chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, MSB cũng là mt trong nhng ngân hàng có kinh nghim trin khai bancassurance t rt sm, tiên phong trong vic bán chéo bo him giúp khách hàng ca ngân hàng tiếp cn vi các gii pháp bo v tài chính phù hp vi nhu cu. Vic m rng s hp tác này cũng giúp MSB thc hin mong mun tr thành đi tác đng hành cùng khách hàng thông qua vic cung cp các gii pháp bo him ưu vit theo tiêu chun quc tế và các dch v s tiên tiến.

Theo như tho thun hp tác mi, Prudential Vit Nam và MSB s m rng thêm các phân khúc trên nn tng k thut s, đ cung cp các gii pháp bo v toàn din cho khách hàng. Cùng chung hướng tiếp cn, Prudential Vit Nam cũng có kế hoch ti ưu hóa các công c k thut s hin có như ng dng chăm sóc sc khe da trên nn tng trí tu nhân to Pulse, nhm nm bt các cơ hi phát trin tt hơn na cho quan h đi tác.

Ông Phương Tiến Minh, Tng Giám đc Prudential Vit Nam, cho biết “Prudential Vit Nam đã xây dng mi quan h đi tác bancassurance hiu qu vi MSB t năm 2013. Chúng tôi rt vinh d khi có th đưa mi quan h đi tác này lên mt tm cao mi, ch đng cung cp các sn phm, dch v ti ưu ca Prudential cho khách hàng ca MSB thông qua các kênh hin hu cũng như kênh mi, đc bit là trên nn tng s. Chính vì vy, chúng tôi rt mong ch tiếp tc mi quan h bn cht vi MSB trong 15 năm ti.”

Ông Nguyn Hoàng Linh, Tng Giám đc Ngân hàng MSB chia s “Chúng tôi rt hài lòng vi s hp tác thành công trước đây vi Prudential và điu đó cng c thêm quyết đnh gia hn và m rng phm vi hp tác trên toàn quc ln này. Cùng vi Prudential Vit Nam, chúng tôi s tiếp tc tp trung vào vic cung cp nhng gii pháp tài chính và đu tư ti ưu nht cho khách hàng trên khp c nước, đáp ng nhu cu ngày càng tăng và đm bo tương lai vng bn.”

Xem 998 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng