Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Cảnh báo rủi ro, hệ lụy từ tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư tiền ảo, tài sản ảo

Canh bao rui ro he luy tu tham gia mua ban giao dich dau tu tien ao tai san aoTrong thi gian ti, B Tài chính s tiếp tc trin khai công tác tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca người dân v tài sn o, tin o, đng thi tăng cường cnh báo v nhng ri ro, nguy cơ và h ly ca vic tham gia mua bán, giao dch, đu tư, kinh doanh tài sn o, tin o bt hp pháp.

"R" xu hướng mua bán, giao dch kinh doanh tin o

Thi gian qua, tình hình ti phm công ngh cao thông qua đu tư tin o có nhiu din biến phc tp, các đi tượng s dng nhiu hình thc tinh vi. Mi đây nht, cơ quan công an TP. Đà Nng đã phát đi cnh báo v mt chiêu thc la đo mi ca các đi tượng ti phm công ngh cao.

Trong đó, mt trong các th đon ca các đi tượng là hướng dn người dân truy cp vào App Store và CH Play đ ti v các phn mm ca các sàn chng khoán trên đin thoi do chính công ty chng khoán phát hành đ đu tư.

Thc tế cho thy, tình trng này đang có xu hướng din ra thường xuyên hơn, chng hn như: Sàn giao dch Rforex thông qua trang web www.rforex.com ti TP. Hà Ni; Sàn giao dch Emrfx thông qua trang web www.emrfx.com ti tnh Ngh An...

Theo thông tin t các cơ quan công an, nhìn chung các sàn giao dch này thường có cùng mt s đc đim tương đng, ch yếu hot đng kêu gi đu tư trái phép do nhiu cá nhân và t chc trong và ngoài nước (không xác đnh được tư cách pháp nhân) t lp.

Các đi tượng này lôi kéo nhà đu tư tham gia đu tư các kênh đu tư (mua bán chng khoán quc tế, đng tin k thut s, giao dch quyn la chn nh phân (Binary Option) vi hình thc d đoán giá tr lên xung ca mt tài sn (có th là đng tin o crypto, vàng, chng khoán, c phiếu, t giá...).

Pháp lut chưa quy đnh v hot đng phát hành, mua bán, trao đi tin o, tài sn o

Trong thi gian qua, y ban Chng khoán Nhà nước (UBCKNN) thường xuyên phi hp vi các cơ quan công an nm bt v các v vic liên quan đến các sàn giao dch, tin o, chng khoán có tính cht tương t đã xy ra ti nhiu tnh, thành ph trên c nước.

Liên quan đến hot đng giao dch tin o, UBCKNN cho biết, v mt pháp lý, hin ti, ch có S Giao dch Chng khoán TP. H Chí Minh và S Giao dch Chng khoán Hà Ni được phép t chc th trường giao dch chng khoán ti Vit Nam.

Hin nay, Vit Nam chưa có quy đnh pháp lý điu chnh hot đng phát hành, mua bán, trao đi tin o, tài sn o, đng thi cũng chưa quy đnh đơn v chính thc qun lý vic phát hành và giao dch các đng tin o, tài sn o.

UBCKNN cũng khuyến cáo, theo pháp lut chng khoán, tin o không phi là mt loi chng khoán. Như vy, vic tin o nếu được giao dch như các loi chng khoán là không hp pháp.

Cnh báo, nâng cao nhn thc v tài sn o, tin o trái pháp lut

Ngày 29/01/2018, UBCKNN đã có thông báo trên cng thông tin đin t ca UBCKNN khuyến cáo các nhà đu tư cn trng khi tham gia đu tư vào tin o, tài sn o đ hn chế nhng tn tht có th xy ra.

Đng thi, ngày 20/7/2018, cơ quan này tiếp tc có Công văn s 4486/UBCK-GSĐC đ ngh các công ty đi chúng, công ty chng khoán, công ty qun lý qu, qu đu tư chng khoán không được thc hin các hot đng phát hành, giao dch và môi gii tin o trái pháp lut.

Ngoài ra, B Tài chính đã thành lp T nghiên cu v tài sn o, tin o nhm trin khai công tác nghiên cu, đ xut các ni dung chính sách, cơ chế qun lý theo chc năng, nhim v ca B Tài chính có liên quan đến tài sn o, tin o.

Trong thi gian ti, B Tài chính (UBCKNN) s tiếp tc trin khai công tác tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca người dân v tài sn o, tin o, đng thi tăng cường cnh báo v nhng ri ro, nguy cơ và h ly ca vic tham gia mua bán, giao dch, đu tư, kinh doanh tài sn o, tin o bt hp pháp.

Xem 2074 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng