Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vietcombank tiếp tục bổ sung, điều chỉnh một số tính năng trên VCB Digibank

Vietcombank tiep tuc bo sung dieu chinh mot so tinh nang 1T ngày 02/3/2021, vi mc tiêu không ngng nâng cao cht lượng dch v nhm mang li nhng tri nghim tuyt vi nht cho khách hàng, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) tiếp tc điu chnh và b sung mt s tính năng ni bt trên Ngân hàng s VCB Digibank.

B sung tính năng đt hoa trc tuyến

Khách hàng có th la chn theo ch đ các ngày l (Ngày quc tế ph n 8/3, Ngày ph n Vit Nam 20/10, Valentine 14/2, Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11…) hoc la chn theo các s kin (sinh nht, cưới hi…), thm chí còn có rt nhiu loi cây cnh văn phòng hoc các loi hoa trang trí như hoa lan cho nhng người yêu thích ngh thut.

Đc bit vi tính năng này khách hàng có th ch đng la chn ngày gi nhn hoa đ gi ti người yêu thương vào nhng khonh khc quan trng nht.

Đ đt hoa trên ng dng VCB Digibank, khách hàng làm theo hướng dn đơn gin sau:

Vietcombank tiep tuc bo sung dieu chinh mot so tinh nang 2Bước 1: Đăng nhp ng dng VCB Digibank. Chn “Đt hoa”

Bước 2: La chn các loi hoa, khu vc giao hoa

Bước 3: Nhp thông tin người gi, người nhn

Bước 4: Kim tra thông tin và đt hàng

Lưu ý: Áp dng giao hoa ti khu vc Hà Ni và TP. H Chí Minh

Thông tin chi tiết liên h 1900 5757 20 đ được h tr sm nht.

Ci tiến tính năng gói dch v tài khon

T ngày 02/03/2020, Vietcombank dng trin khai đăng ký Gói dch v tài khon cơ bn và b sung chc năng Thay đi gói dch v tài khon cho phép khách hàng đã đăng ký Gói dch v tài khon cơ bn thay đi sang Gói dch v tài khon mi.

Khách có th d dàng đăng kí/thay đi/hy gói tài khon ti biu tượng “Gói tài khon” ti mc chc năng yêu thích ngay ti màn hình chính ca VCB Digibank

Ci tiến tính năng OTT

T nay, Vietcombank ngng trin khai cơ chế t đng ct dch v SMS ch đng khi khách hàng kích hot OTT. Theo đó, khi đăng kí thành công dch v tin nhn OTT khách hàng s đng thi s dng song song dch v tin nhn SMS ch đng và dch v tin nhn OTT (hoàn toàn min phí).

Ci tiến tính năng quà tng may mn

Vietcombank b sung tin nhn OTT và thông báo nhn quà tng đi vi giao dch gi quà tng qua s tài khon trên VCB Digibank. Ni dung tin nhn OTT thông báo s bao gm hình nh và li chúc ca người gi. Đng thi, b sung hiu ng âm thanh khi khách hàng m quà. Vietcombank hi vng ci tiến này s mang li tri nghim thú v hơn cho khách hàng khi nhn được quà tng trên VCB Digibank.

Các ci tiến khác

- Khách hàng ch có th ti ng dng hoc cp nht phiên bn mi ca ng dng VCB Digibank khi thiết b ca Quý khách s dng h điu hành iOS t 9.0 tr lên.

- Ngng trin khai tính năng đăng kí trc tuyến

Các tính năng mi trên ng dng VCB Digibank phiên bn mi nht ti đây.

Xem 1175 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng