Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Người tiêu dùng tiết kiệm được 2,9 nghìn tỷ USD trong đại dịch

Nguoi tieu dung tiet kiem 1Tình trng giãn cách xã hi do đi dch Covid-19 đã giúp người tiêu dùng các nn kinh tế ln nht thế gii tích lũy được thêm 2,9 nghìn t USD, mt kho tin mt khng l to ra tim năng phc hi mnh m sau đi dch.

Theo ước tính ca Bloomberg Economics, các h gia đình M, Trung Quc, Anh, Nht Bn và các quc gia ln nht trong khu vc đng tin chung châu Âu (Eurozone) đã gi được rt nhiu tin khi đi dch buc h phi nhà và không th ti các ca hàng, ca hiu. H s vn tiếp tc làm như vy cho ti khi đi dch được kim soát và các chính ph gim bt các bin pháp kích thích kinh tế.

Riêng M, người tiêu dùng đã tiết kim được 1,5 nghìn t USD và con s này vn đang tăng lên. Đây là con s khng l bi nó tương đương vi GDP hàng năm ca c đt nước Hàn Quc. Riêng nước M, con s này vn ln gp đôi so vi mc tăng trưởng GDP trung bình hàng năm.

Nguoi tieu dung tiet kiem 2Người tiêu dùng các nn kinh tế ln đang tiết kim được nhng s tin khng l.

Các rào cn vi người tiêu dùng trong khi  vic được nhn thêm tin mt t các gói kích thích giúp h tiết kim được nhiu hơn. Đây s là "nhiên liu" quan trng cho các nn kinh tế trong quá trình phc hi hu Covid-19. Dch bnh được kim soát và vc xin tr nên ph biến chính là du mc quan trng đ s tin này bt đu bung ra.

Nhng người lc quan đang đt cược vào mt đt bùng n mua sm khi mi người quay tr li các ca hàng bán l, nhà hàng, đa đim vui chơi gii trí, các đim du lch hp dn và các s kin th thao cũng như đy mnh vic mua x s, điu mà nhiu người đã không th làm được trong thi kỳ đi dch hoành hành.

Trong khi đó, nhng người ít lc quan hơn thì cho rng s tin này có th được dùng đ trang tri các khon n hay tích tr cho ti khi cuc khng hong y tế cng đng này qua đi và th trường lao đng tr nên mnh m hơn.

M, vic s tin tiết kim do đi dch này bung ra s khiến nn kinh tế tăng trưởng lên ti 9% thay vì 4,6% như d báo cho GDP năm 2021. Ngược li, nếu s tin này được tiêu mt cách dè dt, nn kinh tế ln nht thế gii có th ch tăng trưởng được 2,2% trong năm nay.

Nguoi tieu dung tiet kiem 3Người tiêu dùng M dn đu trong danh sách tiết kim thi Covid-19.

Maeva Cousin, chuyên gia kinh tế cp cao ti khu vc Eurozone ca Bloomberg, cho biết: "Mùa hè năm 2020 hóa ra là mt bình minh sai lm nhưng nó cũng cho thy các nn kinh tế có th phc hi nhanh chóng như thế nào khi các bin pháp kim soát Covid-19 b loi b. Điu tương t có th xy ra vào năm 2021 không? S tin mt khng l t các khon tiết kim ca các h gia đình là lý do khiến chúng tôi tin rng nhu cu s tăng mnh tr li".

M không phi quc gia duy nht đng trước tim năng khng l. Các h gia đình Trung Quc đã đ thêm 430 t USD vào tài khon ngân hàng ca h so vi thông thường. Các khon tin gi tương t cũng đã tăng lên 300 t USD Nht Bn và 160 t USD Vương quc Anh. Các nn kinh tế ln nht châu Âu cũng gia tăng 465 t USD tin tiết kim mà dn đu là Đc vi 171 t USD.

Ngoài ra, còn mt lý do khác khiến người tiêu dùng bung tin đó là lãi sut thp làm gim s hp dn ca vic gi tin trong ngân hàng. Tuy nhiên, nó kéo theo mt hướng khác ri ro hơn là vic mi người dùng tin tiết kim ca mình đ tr n hoc bo toàn ngân sách gia đình vì nhng ri ro sc khe đang din ra hoc lo ngi rng th trường vic làm phc hi chm chp.

Nguoi tieu dung tiet kiem 4Đây là nhng nn kinh tế tiết kim được nhiu nht (so vi GDP).

Tuy nhiên, không phi tt c mi người đu có tâm lý ging nhau. Nhng người kiếm được nhiu tin nht có kh năng s tích tr. Trong khi đó, các h gia đình có thu nhp thp hơn có th buc phi s dng các khon tiết kim ca mình cho chi tiêu hàng ngày.

mt din biến khác, mt s người có th nghi ng đến mt lúc nào đó, các chính ph s tăng thuế đ chi tr cho các chương trình kích thích mà h đưa ra trong đi dch.

Yelena Shulyatyeva, chuyên gia kinh tế cp cao chuyên v th trường M, cho biết: "Trong ngn hn, chi tiêu tiêu dùng có th ph thuc nhiu vào thc tế din ra sau khi dch bnh được kim soát. Tuy nhiên, s cn nhiu thi gian đ tr v các mc trước dch. Trong trung hn, cho dù s tin b sung được dùng đ tiêu dùng, tr bt n hay thm chí đ li ngân hàng như mt bin pháp phòng nga ri ro, điu đó vn tích cc cho tăng trưởng".

Sau mt thi gian h nhit, đi dch Covid-19 đang có du hiu bùng lên mt s quc gia vi nhng biến th mi có kh năng lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, vic vc xin đang được sn xut và tiêm chng rng rãi có th m ra hy vng v vic kim soát dch bnh và đưa cuc sng tr li bình thường.

Theo Doanh nghip và Tiếp th

Xem 253 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng