In trang này
Công bố biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh 70 năm Ngân hàng Việt Nam

Công bố biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh 70 năm Ngân hàng Việt Nam

Hướng ti s kin k nim 70 năm thành lp ngành Ngân hàng Vit Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), Ngân hàng Nhà nước Vit Nam chính thc công b biu trưng và b nhn din hình nh 70 năm Ngân hàng Vit Nam.

Biu trưng 70 năm Ngân hàng Vit Nam: Đc đáo, khác bit, chuyn ti thông đip Ngành

Biu trưng 70 năm Ngân hàng Vit Nam được sáng tác cách điu và mô phng t hình nh đng tin xu c đc trưng ca Vit Nam, th hin s giao thoa, hòa hp gia tri - đt, âm - dương.

Đc bit, đng xu được kết ni vi ca s 7 cách điu, đim thu hút mt người nhìn xut phát t tâm đng xu như th hin huyết mch ca nn kinh tế. Đng thi, hình nh này còn th hin hình nh mt tri đang lên, mang đến sc sng cho mt ngày mi. bên trong, phn đáy đng xu được khéo léo lng ghép vi hình hoa văn thi Lý - Trn, th hin được tính truyn thng, kế tha ca ngành Ngân hàng. Bên cnh đó, biu trưng còn s dng quc hoa ca Vit Nam, biu tượng văn hoá, ct cách ca con người Vit Nam đ to cho biu trưng thêm phn mm mi, hp dn hơn.

Cm ch NGÂN HÀNG VIT NAM và mc lch s ngày thành lp Ngân hàng Quc gia Vit Namvà được đt dưới đáy s 7 kéo dài đến hết vòng lan ta ca đng xu to thành mt chân đế vng chãi và chc chn cho toàn b thiết kế biu trưng này.

Màu sc ca biu trưng 70 năm Ngân hàng Vit Nam được ly cm hng t s kết hp gia màu đ hng tươi ca ánh mt tri và màu xanh lam bin cng thêm mt phn nh màu nâu đt t biu trưng ca Ngân hàng Nhà Nước Vit Nam và. S kết hp màu sc này đã to được mt s hài hòa cân đi. Khi cùng đng cnh nhau trên các n phm, s qua li màu sc gia hai biu trưng s không b đi chi nhau. Ngược li, chúng còn tương tác b tr ln nhau v mt th giác, làm tăng thêm s năng đng, khe khon và di dào năng lượng.

Cong bo bieu trung va bo nhan dien hinh anh 70 nam Ngan hang Viet Nam 2Ảnh: Banner

Tng th chung ca các sn phm như Banner, Backdrop, Standee..khi đt biu trưng trên đó như mt t tin được kết hp gia truyn thng và hin đi. Hoa văn bo an trên t tin được v bng nét mnh và làm m to thêm lp lang kết ni hình nn tòa nhà Ngân hàng Nhà nước (được v li theo dng chi nét ca t tin lưu nim 65 năm). Lp nn dưới logo được trang trí bng nhng hình ngôi sao 5 cánh xếp cnh nhau (được v li t đng xu 5 hào) mang biu tượng ca s vinh quang và tươi sáng. Lp nn dưới cùng là màu cam nht được s dng vi mc đích trung gian kết ni gia các màu sc khác vi nhau. Phn bo vin được áp dng chi màu nh chuyn tiếp gia 02 màu Đ - Xanh ca logo đ gi cho tng thế b cc được n đnh.

Lan ta thông đip t hào 70 năm Ngân hàng Vit Nam

2021 là năm đánh du chng đường 70 năm xây dng và phát trin ca ngành Ngân hàng. Trong sut chng đường 70 năm qua, ngành Ngân hàng đã khng đnh được v thế ca mình đi vi vic xây dng và phát trin đt nước, đm bo an ninh tin t quc gia.

Cong bo bieu trung va bo nhan dien hinh anh 70 nam Ngan hang Viet Nam 3nh: Màn hình ch máy tính

Cong bo bieu trung va bo nhan dien hinh anh 70 nam Ngan hang Viet Nam 4Đ lan ta thông đip và ý nghĩa ca biu trưng 70 năm Ngân hàng Vit Nam, biu trưng này s được s dng trong toàn Ngành, trong sut năm 2021. Theo đó, biu trưng và b nhn din hình nh 70 năm Ngân hàng Vit Nam s được s dng thng nht, đng lot trên tt c h thng n phm và công c truyn thông như: standee, áp phích, bang rôn, t rơi, quà tng, trang phc, Avatar Facebook…

Vic đưa biu trưng và b nhn din hình nh riêng 70 năm Ngân hàng Vit Nam vào các n phm, công c truyn thông s to được hiu ng truyn thông n tượng, đng b và lan ta thông đip rng rãi đến công chúng, nhân dân. Đng thi, s dng thng nht biu trưng và b nhn din hình nh 70 năm Ngân hàng Vit Nam s giúp khơi dy nim t hào sâu sc cho các thế h cán b, công chc, viên chc và người lao đng ngành Ngân hàng, đc bit là giúp thế h tr nâng cao tinh thn trách nhim, n lc cng hiến cho s phát trin ca Ngành nói riêng, ca đt nước nói chung.

Cong bo bieu trung va bo nhan dien hinh anh 70 nam Ngan hang Viet Nam 5nh: Cover facebook (Avatar - Timeline)

Các đơn v trong Ngành có th ti b thiết kế trên Cng thông tin đin t Ngân hàng Nhà nước theo các bước sau (ch có th download bng mng ngoài, không áp dng cho mng ni b do quy đnh ca NHNN): (i) Vào mc “70 NĂM NGÂN HÀNG VIT NAM” (banner hin th bên cnh phi ca giao din); (ii) Vào mc CÁC HOT ĐNG K NIM; (iii) Nhp vào mc Hướng dn s dng B thiết kế 70 năm Ngân hàng Vit Nam; (iv) Nhp vào đường link đính kèm đ ti tài liu v máy và s dng. Ti đây, b thiết kế đã được chia ra làm 6 thư mc gm: Logo, Banner, Standee, Backdrop, Cover Facebook, Màn hình ch máy tính. Mi thư mc gm có file PDF và file JPG.

Theo SBV

Xem 204 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng