In trang này

SHB chốt ngày họp đại hội đồng cổ đông vào tháng 4

SHB anh hoat dongHi đng qun tr Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) va có quyết đnh v vic t chc đi hi đng c đông thường niên năm 2021; thi gian t chc hp d kiến vào ngày 22/4, ti Khách sn Melia, 44B Lý Thường Kit, Hà Ni. Ngày đăng ký cui cùng đ cht danh sách tham d là ngày 18/3.

Năm 2020, li nhun trước thuế hp nht ca SHB đt 3.413 t đng, tăng 12,8% so vi 2019 và hoàn thành 104% kế hoch đ ra.

Tính đến cui quý IV/2020, tng tài sn ca ngân hàng đt 412.918 t đng, tăng 13% so vi hi đu năm. Trong đó, cho vy khách hàng tăng 15,3%, lên mc 305.637 t đng. Tin gi khách hàng đt 303.632 t, tăng 17,1%.

Ti thi đim 31/12/2020, tng dư n xu ni bng ca SHB là gn 5.255 t đng, tăng 3,9%; tương ng t l n xu mc 1,72%, gim so vi mc 1,91% vào cui năm 2019.

Vào tháng 9 năm ngoái, SHB đã np h sơ đăng kí niêm yết c phiếu lên S Giao dch Chng khoán TP HCM (HOSE). Tuy nhiên, đến nay, HOSE vn chưa có văn bn chp thun v vn đ này. Hin c phiếu SHB vn được giao dch trên Sàn Giao dch Chng khoán Hà Ni (HNX).

Xem 1247 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng