Thứ năm, 13 Tháng 5 2021
TIN MỚI

HDBank tiếp tục giảm lãi suất cho vay đồng hành cùng khách hàng chống dịch Covid-19

HDBank giam lai vayT nay đến 31/12/2021, Ngân hàng Phát trin TP. H Chí Minh (HDBank) tiếp tc chương trình “Chung tay chia s - Vng bn vượt qua”, gim lãi sut cho vay đến 4,5% cho khách hàng cá nhân và doanh nghip siêu nh.

Theo đó, HDBank tiếp tc trin khai ba gii pháp chia s khó khăn vi khách hàng.

Trong đó, chương trình “Thuê nhà không lo, Vng tâm kinh doanh, Vay ngay ngi gì Covid” nhm h tr khách hàng cá nhân và doanh nghip siêu nh đang thuê mt bng/đa đim kinh doanh. Gii pháp HDBank dành cho khách hàng là được vay ưu đãi đ sn xut kinh doanh và tiêu dùng lên đến 03 t đng, lãi sut ưu đãi ch t 3%/năm, ân hn vn gc 06 tháng.

Đi vi người cho thuê nhà, HDBank thiết kế, trin khai chương trình “Ưu đãi cho vay, Trn tay chia s” có hn mc tài tr lên đến 2 t đng/khách hàng, lãi sut ưu đãi t 9%/năm, thi gian ân hn gc lên ti 24 tháng.

Đi vi h kinh doanh và doanh nghip siêu nh s hu đa đim/mt bng kinh doanh, HDBank cung cp hn mc tài tr lên đến 2 t đng/khách hàng, thi hn hp đng hn mc tín dng dài 60 tháng, lãi sut ưu đãi t 8,6%/năm qua chương trình “Kinh doanh ti gia, Th ga ưu đãi”. Th tc phê duyt h sơ vay đơn gin, nhanh chóng và thun tin.

Trong năm 2020, HDBank tiên phong trin khai hàng lot các chính sách tín dng đ các h kinh doanh, khách hàng cá nhân, doanh nghip tiếp cn vn vay ưu đãi, góp phn h tr cho nn kinh tế cũng như sát cánh, đng hành cùng khách hàng vượt qua thách thc. C th, HDBank dành 24.000 t đng vay ưu đãi cho khách hàng doanh nghip va và nh; dành 10.000 t đng dành cho doanh nghip siêu nh, h kinh doanh cá th, khách hàng cá nhân vi các chính sách ưu đãi gim lãi sut đc bit; trin khai các bin pháp khoanh, giãn n vi th tc phê duyt h sơ vay đơn gin, nhanh chóng và thun tin…
Xem 1131 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng