Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

BaoViet Bank ưu đãi khách hàng vay thế chấp

BaoViet Bank uu dai khach hang vay the chapT nay đến hết 31/12/2021, Ngân hàng Bo Vit (BaoViet Bank) trin khai chính sách ưu đãi cho vay thế chp đi vi khách hàng ca Bo Vit - BaoViet Partnership, đem đến hàng lot ưu đãi cho cá nhân có nhu cu vay vn mua bt đng sn, xây sa nhà, mua ô tô và b sung vn sn xut kinh doanh.

Cá nhân là khách hàng ca Tp đoàn Bo Vit và các đơn v thành viên, gm Bo Vit Nhân th, Bo him Bo Vit, Chng khoán Bo Vit, Qun lý Qu Bo Vit; các đi lý nhân th, phi nhân th ca BaoViet Bank s được tiếp cn ngun vn ưu đãi, phc v cho nhiu mc đích như: Mua bt đng sn, xây dng, sa cha nhà ; mua xe ô tô; sn xut kinh doanh. Tùy theo nhu cu vay vn, khách hàng s được h tr và tư vn phương án vay ti ưu đ thc hin kế hoch tài chính ca mình mt cách thun li nht.

  Phương án 1 Phương án 2
Thi hn ti thiu khon vay (tháng) 24 tháng 24 tháng
Lãi sut kỳ ưu đãi (%) 6,95%/năm trong 03 tháng đầu 8,95%/năm trong 9 tháng đầu
Lãi sut sau kỳ ưu đãi Lãi suất huy đng 13 tháng cui kỳ + biên đ ti thiu 4%/năm (Lãi sut điu chnh 6 tháng/ln). Lãi suất huy đng 13 tháng cui kỳ + biên đ ti thiu 4%/năm (Lãi sut điu chnh 6 tháng/ln).

Đc bit, khách hàng vay vn s được gim ti đa 0,99% so vi lãi sut kỳ ưu đãi nếu mua Bo him Nhân th qua BaoViet Bank vi phí đnh kỳ ti thiu 15 triu đng/năm. Khách hàng ca Bo Vit Nhân th nếu vay cm s s tiết kim m ti BaoViet Bank được BaoViet Bank so vi biu lãi sut thông thường.

Bên cnh ưu đãi v lãi sut, BaoViet Partnership giúp khách khách hàng ch đng, linh hot trong vic qun lý tài chính: thi hn vay ti thiu 36 tháng và lên ti 20 năm, min phí tr n trước hn sau 60 tháng, mc cho vay lên ti 90% nhu cu vn, h sơ đăng ký đơn gin.

Thông tin chi tiết, liên h: Chi nhánh/ Phòng giao dch gn nht ca BaoViet Bank, hoc liên h Tng đài chăm sóc khách hàng 1900.55.88.48.

Xem 1160 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng