Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vietcombank “Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam”

Vietcombank anh giao dichNgày 25/02/2021, tp chí The Asian Banker đã t chc L vinh danh “Ngân hàng mnh nht Vit Nam” thuc bng xếp hng “Ngân hàng mnh nht da trên Bng tng kết tài sn” vi  hình thc trc truyến.

Năm 2020, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) tiếp tc được bình chn là Ngân hàng mnh nht Vit Nam, xếp hng 55 trong danh sách 500 ngân hàng mnh nht khu vc Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là ln th 6 liên tiếp Vietcombank vinh d nhn được gii thưởng này và là mt trong 9 ngân hàng được la chn trao gii ti bui l năm nay.

Ti bui l, Ban t chc đã trình bày tóm tt báo cáo đánh giá các ngân hàng năm 2020 và trin vng 2021; t chc phiên tho lun v tác đng ca đi dch Covid-19 ti hot đng ca các ngân hàng và chia s kinh nghim ng phó, thay đi trong chiến lược hot đng ca các ngân hàng trong khu vc. Phiên tho lun đã thu hút s tham gia ca nhiu đi biu là lãnh đo ngân hàng các quc gia và vùng lãnh th như Singapore, HongKong, Malaysia, Thailand, Srilanka...

Phát biu ti L vinh danh, thay mt Ban Lãnh đo Vietcombank, ông Lê Hoàng Tùng đã gi li cm ơn ti Tp chí The Asian Banker và bày t s tri ân sâu sc ti toàn th khách hàng, cán b nhân viên Vietcombank - nhng nhân t quan trng to nên thành công ca Vietcombank. Ông Lê Hoàng Tùng cho biết, nhng din biến bt thường và phc tp ca đi dch Covid 19 đã tác đng nghiêm trng ti nn kinh tế xã hi toàn cu cũng như Vit Nam. Trong bi cnh đó, hot đng ca h thng ngân hàng Vit Nam nói chung và Vietcombank nói riêng đã chu nhng nh hưởng nht đnh. Tuy nhiên, vi nn tng vng chc đã to dng được, cùng vi chiến lược đúng đn, s quyết tâm ca hơn 20.000 cán b nhân viên trên toàn h thng, Vietcombank đã thc hin thành công nhim v kép, va đm bo duy trì hot đng kinh doanh an toàn, hiu qu, va chung tay cùng c nước kim soát dch bnh, chia s khó khăn vi doanh nghip, người dân. Năm 2020, Vietcombank đã gim lãi sut, phí cho khách hàng vi quy mô gn 4.000 t đng; đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 9.000 t đng; bên cnh đó quy mô hot đng vn tăng trưởng cao (tng tài sn, huy đng vn, tín dng tăng tương ng 8%, 11%, 14%); cơ cu hot đng chuyn dch tích cc, đúng đnh hướng; cht lượng tín dng được kim soát cht ch, t l n xu mc 0,6%, thp nht trong h thng NHTM Vit Nam; và quy mô li nhun được duy trì mc tương đương năm 2019, hiu sut sinh li ROE đt ~ 21%. Mc đ minh bch thông tin tài chính và hiu qu hot đng, tim năng phát trin ca Vietcombank được các nhà đu tư đánh giá cao, c phiếu VCB hin có quy mô vn hóa ln nht th trường (~16 t USD).

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Vietcombank s tiếp tc đi mi mô hình tăng trưởng, chuyn dch mnh m hot đng kinh doanh theo đnh hướng đy mnh bán l và tăng cường s hóa, đm bo mc tiêu phát trin bn vng, tiếp tc khng đnh v thế ngân hàng s mt ti Vit Nam và tng bước vươn tm khu vc và trên thế gii.

Tp chí The Asian Banker là mt trong nhng tên tui hàng đu châu Á trong lĩnh vc tài chính ngân hàng vi lượng đc gi ln trong khu vc và trên thế gii. Trong gn 18 năm qua, tp chí t chc bình chn rt nhiu các hng mc gii thưởng hàng năm nhm vinh danh các ngân hàng, t chc tài chính trong khu vc như Transaction Banking Awards, Retail Banking Awards, Asian Banker 500… thông qua s liu thu thp được t 30 quc gia, vi quá trình xét duyt cht ch trong vòng 3-4 tháng đ chn ra nhng đơn v xng đáng nht.

Xếp hng Top 500 ngân hàng mnh nht da trên bng tng kết tài sn theo các khu vc trên thế gii được The Asian Banker bình chn và công b thường niên k t năm 2007. Các tiêu chí bình chn hết sc chi tiết, minh bch nhm đánh giá mt cách toàn din sc mnh tài chính ca các ngân hàng qua 6 khía cnh bao gm: quy mô hot đng; tc đ tăng trưởng; mc đ ri ro; hiu qu hot đng; cht lượng tài sn; kh năng thanh khon. Hàng năm, căn c bng xếp hng theo khu vc, The Asian Banker s la chn vinh danh ngân hàng mnh nht ti mi quc gia, đây là mt trong nhng gii thưởng uy tín, được cng đng quc tế đánh giá cao, thường xuyên được các nhà đu tư, đi tác quc tế ca Vietcombank tham chiếu.
Xem 1091 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng