Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Covid-19 khiến nhiều nền kinh tế tụt hậu

Covid 19 khien nhieu nen kinh te tut hauIMF cho rng, cuc khng hong do dch Covid-19 s khiến nhiu nn kinh tế trên thế gii tt hu, ni rng hơn na khong cách gia các nước đang phát trin, trong đó tr em chu tác đng nhiu nht do giáo dc b gián đon.

Theo thông đip ca Tng Giám đc Qu Tin t quc tế Kristalina Georgieva gi đến cuc hp ca Nhóm Các nn kinh tế phát trin và mi ni hàng đu nht thế gii (G20), đến cui năm 2022, các quc gia đang phát trin và th trường đang ni, không bao gm Trung Quc, s chng kiến mc thu nhp bình quân đu người gim 22% so vi mc trước khng hong, trong khi mc gim này ca các nn kinh tế phát trin là 13%.

Thông đip trên được đưa ra trước thm Hi ngh B trưởng Tài chính và Thng đc Ngân hàng G20 do Italy ch trì s din ra theo hình thc trc tuyến ngày 26/2 nhm tho lun v s phc hi kinh tế và các gii pháp cho nhng vn đ phát sinh.

Mc dù vic trin khai chiến dch tiêm vaccine đem li hy vng phc hi kinh tế, IMF d báo riêng G20 s mt 25 triu vic làm trong năm 2021.

Bà Georgieva cũng cnh báo cuc khng hong kinh tế do đi dch gây ra s ni rng hơn na khong cách gia các nước đang phát trin, trong đó tr em chu tác đng nhiu nht do giáo dc b gián đon.

Tng Giám đc IMF nhn mnh cng đng quc tế cn phi hp mnh m hơn na đ đy nhanh tiến đ trin khai tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 ti nhng nước kém phát trin hơn, trong đó cn b sung ngun qu đ giúp các nước này mua vaccine và tái phân b lượng vaccine t nhng nước tha sang nhng nước thiếu vaccine.

Theo người đng đu IMF, tiến trin nhanh hơn trong vic chm dt cuc khng hong y tế có th giúp tng GDP toàn cu tăng thêm 9.000 t USD trong giai đon t năm 2020-2025.

Trước đó, ti Hi ngh trc tuyến Din đàn Kinh tế thế gii Davos 2021 (WEF), nhiu ý kiến còn cho rng kinh tế thế gii đang gp khó khăn sâu sc hơn khi cùng lúc chu tác đng ca nhiu yếu t gp li, gm tác đng tàn phá ca đi dch đi vi xã hi, cuc cách mng công ngh đang din ra và hu qu ca biến đi khí hu.

IMF d báo tăng trưởng kinh tế toàn cu năm 2021 đt 5,5% nh các gói kích thích ca các nn kinh tế ln và kh năng kim soát đi dch Covid-19 giúp khôi phc hot đng kinh tế.

Tuy nhiên, IMF cũng cnh báo trin vng này đang b đe da bi s không chc chn liên quan ti virus SARS-CoV-2 và các vn đ hu cn liên quan ti vic phân phi vaccine phòng Covid-19 .

Kinh tế toàn cu hy vng s phc hi song tính khó đoán đnh li khá cao do ph thuc vào din biến ca đi dch, bin pháp phòng chng và kim soát Covid-19 ca chính ph các nước cũng như tiến đ sn xut, phân phi và tiếp nhn vaccine ca người dân.

Theo chinhphu.vn

Xem 207 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng