Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Sacombank hợp tác với IBM củng cố cơ sở hạ tầng bảo mật công nghệ thông tin

Sacombank hop tac voi IBM cung co co so ha tang bao mat cong nghe thong tinNgân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) va cho biết, tiếp tc hp tác vi IBM trong d án chuyn đi Trung tâm điu hành an ninh mng (SOC) nhm cng c cơ s h tng bo mt công ngh thông tin ca ngân hàng.

Được biết, Trung tâm điu hành an ninh mng ca Sacombank được thiết lp và bước đu vn hành theo tiêu chun quc tế t đu năm 2020. Vi l trình 3 năm tiếp tc hin đi hóa và nâng cao năng lc ca SOC đã được IBM đ xut. Theo đó, công ngh SOC được IBM chuyn giao s trang b kh năng phát hin mi đe da thông minh đng cp thế gii và được tăng cường sc mnh bi nn tng phân tích bo mt ca IBM (IBM QRadar Security Information and Event Management - SIEM) theo cùng mt phương pháp lun như các SOC ca IBM trên toàn thế gii.

D án ln này tp trung vào vic trin khai, tích hp các công c mi và nâng cao SOC hin có nhm phát hin và ng phó vi các s c an ninh mng hiu qu hơn. C th bao gm: Nâng cp cơ s h tng QRadar lên phiên bn n đnh, bng cách tn dng các tính năng b sung và khc phc các li phiên bn trước đó; Trin khai và tích hp nn tng điu phi, t đng hóa ng phó và phc hi bo mt (SOAR) đ to ra quy trình ng phó s c (Incident Response - IR) nhanh nhn; Đ phòng các trường hp s dng riêng liên quan đến h sơ đe do ca Sacombank; Trin khai h thng phân tích mng lưới Qradar (Qradar Network Insight - QNI) đ nâng cao kh năng phân tích mi đe da an ninh mng nhm xác đnh các ni dung đc hi và các cnh báo tn công (Indicators of Attack - IoA) trong thi gian gn thc; M rng giám sát bo mt ti 250 ngun nht ký b sung, trin khai khung và thư vin người dùng; Thc hin đánh giá đáo hn hàng năm cho SOC.

Ông Trần Thái Bình - Giám đc Khi Công ngh thông tin Sacombank cho biết: “Là mt trong nhng ngân hàng thương mi hàng đu Vit Nam, Sacombank nhn thc rõ vai trò ca mình trong vic bo v d liu khách hàng và cn phi có các chiến lược bo mt an toàn d liu. Ngay t giai đon đu ca hành trình chuyn đi s, ngân hàng đã chú trng đu tư xây dng Trung tâm điu hành an ninh mng và giai đon 1 đã được trin khai thành công.

Gi đây, vi các tiêu chun bo mt và chuyên môn đng cp thế gii ca IBM, giai đon 2 ca quá trình chuyn đi SOC s cho phép chúng tôi phát hin và bo v hiu qu hơn trước các mi đe da an toàn an ninh mng, đm bo d liu ca khách hàng được bo v ti ưu và an toàn”.

Theo Báo cáo v tn tht vi phm d liu năm 2020 trên phm vi toàn thế gii do IBM và Vin nghiên cu Ponemon thc hin, ch tính riêng ngành dch v tài chính đã thit hi 5,85 triu USD cho các tn tht vi phm d liu. Trong s 17 ngành công nghip được IBM thc hin kho sát, ngành tài chính đng th 3 v chi phí tn tht trung bình. Thi gian đ phát hin và vá li an ninh mng trong ngành tài chính là khong 233 ngày. Vic phát hin sm và ng phó s c, đu tư vào công ngh nhm tăng tc thi gian phn hi… là chìa khóa đ gim tác đng t các s c an ninh mng và các chi phí liên đi do vic mt d liu cá nhân ca khách hàng, cũng như gim thiu tht thoát trong kinh doanh.

Bà Phm Th Thu Dip - Tng Giám đc IBM Vit Nam cho biết: “Ti phm mng không ngng phát trin các chiến thut tn công an ninh mng vì li ích tài chính, phá v hoc gây tn hi danh tiếng cho doanh nghip. Trong nhng tình hung như vy, điu quan trng là các doanh nghip phi có sn các SOC vi công ngh hàng đu đ kp thi điu hành và đi phó. Chúng tôi hãnh din vi công ngh và dch v bo mt hàng đu ca IBM s cung cp mt h thng tích hp phân tích và phát hin trước him ho an toàn an ninh mng. Điu này nhm giúp Sacombank đt được s mnh cung cp dch v ngân hàng - tài chính toàn din và đng cp cho khách hàng”.

V Nhóm Bo mt IBM

Nhóm Bo mt IBM (IBM Security) cung cp mt danh mc tích hp và tiên tiến nht ca các sn phm và dch v bo mt cho doanh nghip. Các danh mc sn phm và dch v ca chúng tôi, được h tr bi Nhóm nghiên cu đc lp IBM X-Force® ni tiếng thế gii, cho phép các t chc và doanh nghip qun lý hiu qu ri ro và phòng th trước các mi đe da mi ni. IBM điu hành mt trong nhng t chc nghiên cu, phát trin và trin khai dch v bo mt ln nht thế gii, giám sát 70 t s kin bo mt mi ngày ti hơn 130 quc gia và đã được cp hơn 10.000 bng sáng chế bo mt trên toàn thế gii. Đ biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cp www.ibm.com/security hoc IBM Security Intelligenceblog.

Xem 1233 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng