Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

KMS đẩy mạnh công nghệ định danh trực tuyến (eKYC) cho ngành ngân hàng

KMS day manh cong nghe dinh danh truc tuyen eKYCNgày 23/02/2021 ti TP. H Chí Minh, Công ty Công ngh KMS Solutions ra Thông cáo báo chí v vic thúc đy Nn tng đnh danh đin t (eKYC) dành riêng cho th trường Đông Nam Á, tp trung vào mng dch v Ngân hàng s (Digital Banking) như đnh hướng trước đó.

Tn dng nhng li thế sn có ca mt Công ty công ngh hàng đu và kinh nghim trin khai nn tng eKYC cho các Ngân hàng ti th trường quc tế như Úc và M, KMS đt mc tiêu đy mnh trin khai gii pháp này ti th trường Đông Nam Á đ h tr các ngân hàng trong khu vc cung cp tri nghim dch v tiên tiến hơn cho khách hàng, song song vi tinh gn cơ chế vn hành.

Gii pháp eKYC là nn tng ct lõi ca mô hình Ngân hàng s, to điu kin cho các ngân hàng chuyn đi s mnh m và bn vng. Quan trng hơn, công ngh này giúp tiết gim ti đa chi phí vn hành và chi phí m rng chi nhánh, to đng lc giúp khai thác th trường và thu hút khách hàng mi, tăng cường năng lc cnh tranh ca toàn b ngành Ngân hàng.

Nn tng đnh danh đin t KMS eKYC là gii pháp giúp xác minh, nhn din, và trích xut thông tin t hình nh và giy t cá nhân vi đ chính xác gn như tuyt đi. Đây được xem như chìa khóa giúp nâng cao tri nghim khách hàng, rút ngn thi gian xác minh thông tin so vi th tc cũ thường kéo dài vài ngày đến vài tun. Khách hàng không còn phi xếp hàng đi ti quy giao dch bi các thao tác được thc hin hoàn toàn trc tuyến.

Gii pháp được nghiên cu, phát trin, và hoàn thin da trên các công ngh 4.0 mũi nhn như: Công ngh nhn dng ký t quang hc (OCR), nhn dng khuôn mt (Face Matching), nhn din người thc (Liveness Detection), và Trí tu nhân to (AI).

Toàn b các d liu đu được x lý và lưu tr trên máy ch ca khách hàng hoc trên máy ch ca các đi tác trong nước, đm bo tính bo mt và an toàn thông tin ca người dùng.

T l duyt sai (False Acceptance Rate) hoàn toàn có th điu chnh tùy theo mc đ yêu cu bo mt ca khách hàng các ngành ngh, lĩnh vc khác nhau; giá tr dao đng t FAR 1/10.000 (ngang vi bo mt vân tay trên các thiết b smartphone), hoc nh hơn 2% cho các ngành có lượng người dùng ln, ví d như Vin thông, đ đm bo tính cân bng gia mc đ bo mt và mc đ thun tin cho người dùng trong quá trình đnh danh đin t.

Kết ni các cơ s d liu trung tâm như CIC, thuế TNCN, BHXH, t đó gia tăng kh năng phát hin gian ln giy t.

H thng KMS eKYC được xây dng trên kiến trúc Microservices, d dàng m rng tính năng trong tương lai, giúp đáp ng các nhu cu liên tc thay đi t th trường cũng như hành lang pháp lý đang được hoàn thin Vit Nam.

Các công ngh then cht này s giúp các ngân hàng xóa b rào cn v đa lý và rút ngn thi gian xác minh khách hàng trc tuyến. Ch mt vài phút đ đăng ký và xác thc ti trang đăng ký ca ngân hàng, khách hàng s được cp ngay Tài khon thanh toán & Internet Banking và có th s dng ngay mà hoàn toàn không cn đến ngân hàng.

Nhng tiến b công ngh này ha hn s được ng dng nhiu hơn trong các dch v ca ngân hàng như quá trình bán th, cho vay cũng như các dch v liên kết vi bên th ba như các đơn v bán bo him, dch v sc khe,...

Vi danh mc dch v dành cho ngành Ngân hàng ti th trường Đông Nam Á ngày càng được m rng, ông Lê Hu Tn Tài - Giám đc mng Gii pháp Ngân hàng S cho biết: "Ngân hàng là mt trong nhng ngành cn gi v trí tiên phong trong chuyn đi s vì có tác đng trc tiếp đến quá trình phát trin Kinh tế. Tuy nhiên, th trường Đông Nam Á và Vit Nam nói riêng vn còn gp nhiu tr ngi trong trin khai và hoàn thin Dch v Ngân hàng s. Tin rng vi kinh nghim trin khai cho các Ngân hàng ti th trường quc tế, KMS s mang nhng li thế công ngh và kinh nghim đó đ h tr các Ngân hàng trong khu vc chuyn đi s nhanh, hiu qu, và an toàn".

V KMS Solutions

KMS Solutions là đơn v thành viên ca KMS Technology chuyên v tư vn và cung cp gii pháp công ngh hin đi, tiên tiến nhm h tr doanh nghip chuyn đi ti ưu hóa hot đng kinh doanh, nâng cao kh năng cnh tranh và tăng trưởng bn vng trong k nguyên s.

Thông qua phm vi hot đng toàn cu và quan h đi tác chiến lược vi nhiu công ty công ngh hàng đu thế gii như Infor, Blue Ridge, GoodData, Katalon,... KMS giúp phát trin, trin khai, tích hp, ti ưu hóa và vn hành các gii pháp theo chun mc cht lượng quc tế.

Theo https://kms-solutions.asia/

Xem 537 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng