In trang này

BIDV sẽ mua vaccine COVID-19 hỗ trợ nhân viên phòng, chống dịch

BIDV se mua vaccine COVID 19 ho tro nhan vien phong chong dichMi đây, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) đã phê duyt kế hoch h tr cán b nhân viên và người thân tiêm vc xin phòng Covid-19.

Ngân hàng cho biết s ch đng liên h vi B Y Tế và các cơ quan chc năng đ đăng ký mua vc xin Covid-19 h tr cán b nhân viên và người thân phòng dch Covid-19. Mi nhân viên ca BIDV cùng vi 4 người thân s được h tr trong đt tiêm phòng ln này. Kinh phí được trích t ngun Qu phúc li ca Ngân hàng.

Theo thông tin t B Y Tế, 11 nhóm đi tượng đu tiên được ưu tiên sp xếp tiêm vc xin phòng Covid-19 ti Vit Nam bao gm nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chng dch, quân đi, công an, nhóm cung cp dch v thiết yếu …

BIDV cho rng, ngành ngân hàng là mt trong nhng ngành cung cp dch v thiết yếu phi vn hành liên tc h thng đ đm bo đáp ng nhu cu thc hin các dch v tài chính ngân hàng, thanh toán cho các doanh nghip và người dân. Cán b nhân viên ngân hàng thường xuyên tiếp xúc giao dch vi khách hàng, đi din vi nguy cơ lây nhim cao. Vic h tr mua vc xin tiêm phòng cho cán b và người thân s giúp cán b yên tâm công tác, đm bo hot đng thường xuyên liên tc ca Ngân hàng, đm bo an toàn cho khách hàng, th hin trách nhim chung tay cùng cng đng trong phòng chng dch Covid-19.

Xem 1328 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng