Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Agribank Nam Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Agribank Nam Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 20/02/2021, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Thanh Hoá đã phi hp vi UBND huyn Nông Cng t chc L ra quân "Tết trng cây đi đi nh ơn Bác H - Xuân Tân Su 2021" vi ch đ "Agribank - Vì tương lai xanh, thêm cây, thêm s sng".

Trong sut chng đường phát trin, song hành vi mc tiêu kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa luôn chú trng đến vic thc hin các hot đng an sinh xã hi và các hot đng vì cng đng, trong đó có hot đng thường niên t chc

Ti L ra quân “Tết trng cây Đi đi nh ơn Bác H”, được s đng ý ca UBND huyn Nông Cng, Chi nhánh thc hin chương trình trao tng 60 cây bóng mát bng lăng tím cho công trình Hàng cây thanh niên “Đi đi nh ơn Bác H” ti th trn Nông Cng và trao tng 10.000 cây xanh cho nhân dân 2 xã Tượng Lĩnh và Thăng Bình. Vi ch đ "Agribank - Vì tương lai xanh, thêm cây, thêm s sng", Agribank Nam Thanh Hoámong mun phát huy tinh thn xung kích, tình nguyn ca đoàn viên, thanh niên, cán b người lao đng trong vic tham gia phát trin kinh tế - xã hi, xóa đói, gim nghèo, thc hin chương trình xây dng nông thôn mi, góp phn ph xanh đt trng đi trc, h tr nhân dân có ngun cây ging đ phát trin trng rng, đem li li ích kinh tế cho gia đình và đa phương, chung tay cùng cng đng bo v môi trường sinh thái, gim thiu tác đng ca biến đi khí hu, hướng ti môi trường sng xanh bn vng.

Trong bi cnh hin nay, trước tình hình biến đi khí hu din biến phc tp, tác đng tiêu cc đến s phát trin kinh tế - xã hi đt nước, mt ln na Agribank Nam Thanh Hóa khng đnh ý nghĩa to ln ca vic trng cây, gây rng, mt hình thc Tết mang ni dung, ý nghĩa đc bit sâu sc, lâu dài, toàn din, phc v cuc sng no m, hnh phúc ca nhân dân và s phát trin ca đt nước.

Xem 250 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng