In trang này

MSB đổi tên và chuyển địa điểm Phòng giao dịch Thụy Khuê

MSB anh hoat dong giao dichT ngày 08/2/2021Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) Chi nhánh Hà Ni thông báo v vic đi tên và chuyn đa đim Phòng giao dch Thy Khuê.

Tên và đa đim cũ: Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam - Chi nhánh Hà Ni - Phòng giao dch Thy Khuê - S 217B Thy Khuê, qun Tây H, TP Hà Ni.

Tên và đa đim mi: Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam - Chi nhánh Hà Ni - Phòng giao dch Th Đô - S 249A Thy Khuê, phường Thy Khuê, qun Tây H, TP Hà Ni.

Ni dung hot đng: Theo chc năng ca Phòng giao dch tuân th đúng quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước và pháp lut hin hành.

Xem 1169 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng