Thứ năm, 13 Tháng 5 2021
TIN MỚI

“Thách thức” biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể là “động lực” thay đổi

Thach thuc bien doi khi hau hoan toan co theTi 23/02/2021 (gi Vit Nam), nhn li mi ca Th tướng Anh Boris Johnson, Ch tch luân phiên ca Hi đng Bo an Liên Hp Quc (HĐBA LHQ) trong tháng 2/2021, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã tham d và phát biu ti phiên Tho lun m Cp cao trc tuyến ca HĐBA LHQ vi ch đ “Gii quyết các nguy cơ đi vi hoà bình và an ninh quc tế liên quan đến khí hu”.

Cùng tham d và phát biu có Tng thư ký LHQ António Guterres, các Tng thng, Th tướng và  đi din cp cao ca các nước thành viên HĐBA.

Đây là ln đu tiên người đng đu Chính ph Vit Nam tham d và phát biu ti mt s kin trong khuôn kh HĐBA LHQ, th hin vai trò và đóng góp trách nhim ca Vit Nam vào n lc chung ca cng đng quc tế trong ng phó vi biến đi khí hu (BĐKH), thách thc toàn cu hàng đu hin nay. S tham d ca Th tướng Chính ph khng đnh và đ cao hình nh, v thế ca Vit Nam là thành viên ch đng, tích cc và có trách nhim ca cng đng quc tế trong bi cnh Vit Nam tiếp tc đm nhim cương v y viên không thường trc HĐBA LHQ nhim kỳ 2020 - 2021.

Tham gia tho lun, Tng thư ký LHQ bày t quan ngi sâu sc trước các tác đng tiêu cc ca BĐKH, khng đnh đây là thách thc hàng đu ca thế k 21, nhn mnh cng đng quc tế cn tăng cường hành đng nhm gim phát thi khí nhà kính, tăng cường ngun lc h tr các nước chu tác đng ca BĐKH và tăng cường hp tác đa phương trong n lc này.

Lãnh đo và đi din các nước thành viên HĐBA chia s quan ngi chung v nhng tác đng nghiêm trng và đa chiu ca BĐKH, khng đnh mi liên h gia BĐKH và tình trng bt n, xung đt, đng thi bày t mong mun và đ xut các gii pháp nhm giúp HĐBA phát huy vai trò, tiếng nói phù hp trong gii quyết nhng thách thc ca BĐKH đi vi hòa bình, an ninh quc tế.

Phát biu ti Phiên tho lun m, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc nhn mnh nhng hu qu nghiêm trng đi vi Trái đt và nhân loi do tác đng ca BĐKH, trong đó có tác đng tiêu cc đi vi an ninh, n đnh nhiu khu vc trên thế gii, đng thi đưa ra khuyến ngh v bn nhóm gii pháp căn cơ mà HĐBA cn tp hp n lc ca c cng đng quc tế trong hành đng.

Theo Th tướng, HĐBA cn có cách tiếp cn toàn din, cân bng khi x lý vn đ này, nht là cn loi b các nguyên nhân gc r ca xung đt như nghèo đói, bt bình đng, chính tr cường quyn và can thip, áp đt đơn phương. Th tướng kêu gi vic tuân th nghiêm túc Hiến chương LHQ và lut pháp quc tế cn tr thành mt chun mc hành x trong quan h quc tế, nhn mnh HĐBA và cng đng quc tế cn dành thêm ngun lc h tr các nước chu tác đng ca BĐKH; mong mun HĐBA tăng cường năng lc v cnh báo, trung gian hòa gii, ngăn nga và gii quyết xung đt; bo đm tôn trng ch quyn, quyn t ch ca quc gia; đt li ích chung ca cng đng và mi người dân, nht là các nhóm d b tn thương v trí trung tâm trong các chiến lược, kế hoch ng phó vi BĐKH cp đ quc gia và toàn cu.

Nhân dp này, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã khng đnh mnh m ch trương và quyết tâm chính tr cao ca Vit Nam trong vic ch đng thích ng hiu qu vi BĐKH, đ cao n lc ca Vit Nam trong vic thc hin các cam kết quc tế v BĐKH, đng thi khng đnh ng h mi n lc gii quyết các thách thc v BĐKH ti HĐBA và các din đàn đa phương khác, luôn hp tác cht ch trong khuôn kh ASEAN và tích cc ng h hp tác ASEAN - LHQ trong lĩnh vc này.

“Dù thế gii đang phi căng ra đ ng phó vi đi dch COVID-19, nhưng hưởng ng li kêu gi ca LHQ: “To lp hòa bình vi thiên nhiên là nhim v trng tâm ca thế k 21”, chúng ta cn tăng cường hành đng và đoàn kết quc tế. Tôi tin rng, nhng “thách thc” ca biến đi khí hu hoàn toàn có th là “đng lc” ca s thay đi, góp phn xây dng mt tương lai hòa bình và phát trin bn vng hơn các thế h mai sau”, Th tướng Nguyn Xuân Phúc nhn mnh.

Biến đi khí hu (BĐKH) và các tác đng ti hòa bình - an ninh quc tế là ch  đ nhn được s quan tâm ti HĐBA LHQ. T năm 2007 đến nay, HĐBA đã t chc 09 cuc hp đ tho lun vn đ này và đã thông qua mt Tuyên b Ch tch (PRST) ti cuc Tho lun m năm 2011 v “Duy trì hòa bình và an ninh quc tế: Tác đng ca BĐKH” do Đc ch trì t chc.

Theo Chinhphu.vn

Xem 232 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 24-02-2021 7:29 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng