In trang này

Xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số quốc gia

Xu huong phat trien tien ky thuat so quoc giaNgân hàng Thanh toán Quc tế (BIS) mi đây đã công ḅt báo cáo cho thấy, 86% trong s 65 ngân hàng trung ương được kho sát đang có mt s hoạt động về tin t k thut s ca ngân hàng trung ương (CBDC).

Báo cáo ca BIS cho rng, t l trên có th là nghiên cu, chng minh tính khả thi hoc phát trin thí đim. Trong khi đó, gn 15% còn lại đang chuyn sang nghiên cu thc tế cho các đồng tiền thử nghiệm.

Theo các nhà phân tích xu hướng tập trung vào CBDC bắt ngun t việc người tiêu dùng đang ngày càng xa rời tin mt, nht là trong bi cnh dch Covid -19.Tuy nhiên, xu hướng giảm s dng tin mt có th không phi là lý do duy nht. Tính tin li và nhanh chóng, tránh nguy cơ ra tin, tin gi… là nhng yếu t tin ích được tính đến.

Hơn thế, phn ln nghiên cu v CBDC đã được đẩy nhanh sau khi mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook bt đu d án phát triển đồng tin kỹ thuật số có tên là Libra (nay được gi là Diem). Các ngân hàng trung ương nhận định diễn biến này có thể mang lại nhiều tác đng tim n đi vi h thng tài chính của quốc gia. Do vậy, nếu không thể cấm hoàn toàn, họ quyết định sẽ có những dự án tương tự Libra để giảm thiểu rủi ro.

Hu hết Nhóm 20 quc gia (G20) đang khám phá, phát trin hoc th nghim các loi tin k thut s, trong khi các quc gia không thuc G20 như Thy Đin, Na Uy, Thy Sĩ và Campuchia cũng cho biết h đang xem xét các loi tin k thut s.

Chính quyn Thy Đin cho biết, đang nghiên cu phát hành đng tin k thut s E-Krona sau các cuc th nghim quy mô ln, d kiến kết thúc vào tháng 11/2022.

Trung Quc, th trường thanh toán di đng ln nht thế gii, là mt trong nhng quc gia coi tin k thut s là cơ hi đ thúc đy hơn na vic s dng đng nhân dân t trong bi cnh căng thng gia tăng M.

NHTW Trung Quc (PBOC) đã và đang tiến hành các cuc th nghim liên quan đến h thng Thanh toán đin t bng tin k thut s (DCEP) 4 thành ph - Tô Châu, Xiongan, Thâm Quyến và Thành Đô. Th đô Bc Kinh, Trung Quc mi đây đã phát hành tin k thut s tr giá 10 triu nhân dân t (khong 1,55 triu USD) cho người dân đa phương đ thúc đy tiêu dùng trong kỳ ngh Tết Nguyên đán.

Đi din PBOC cũng đã tng khng đnh, Trung Quc đã “cơ bn hoàn thành” thiết kế cp cao nht, thiết lp tiêu chun, nghiên cu các chc năng và th nghim tích hp ca đng nhân dân t k thut s. Tuy nhiên, các nhà chc trách đã nhiu ln xác nhn rng không có thi gian biu cho vic ra mt chính thc đng tin k thut s ca quc gia này.

Các đng tin k thut s ca ngân hàng trung ương s được hưởng li từ công nghệ tương t như các đồng tin đin t tư nhân. Chúng bao gồm cho phép người dùng thanh toán ngay lp tc, gii quyết giao dịch nhanh hơn và chi phí thp hơn, đc bit là đi vi các thanh toán xuyên biên gii.

CBDC cũng có th trở thành mt phương tin đ đm bo khả năng tiếp cận tài chính cho những nhóm không có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, trái ngược vi tin đin t tư nhân, CBDC s được tp trung hóa và một đơn v tin t k thut s s có cùng giá tr vi mt đơn v tin mt.

Theo nghiên cu v đng CBDC ca Trung Quc, đng tin pháp đnh k thut s được phát hành bi mt quc gia đm bo 1:1 bi d tr ca các ngân hàng thương mi, nó hướng đến mc tiêu thay thế cung tin M0 thông qua vic s hóa tin mt.

Theo góc nhìn ca PBoC, đng tin k thut s này s đem li các li ích như: (i) Kh năng tính toán chính xác hơn các ch tiêu như t l lm phát và các tiêu chí kinh tế vĩ mô khác; (ii) Tăng kh năng thu thp d liu thi gian thc như vic phát hành, ghi s và lưu hành ca tin, góp phn làm tăng sc mnh cho các công c chính sách tin t và h tr nhà hoch đnh chính sách; (iii) Nâng cao kh năng phòng chng ra tin, tài tr khng b và trn thuế thông qua hot đng ca Trung tâm d liu ln; (iv) Gim bt vic cung cp thông tin, báo cáo gia các t chc tín dng và nhà qun lý.

Bên cnh nhng li ích mang li thì luôn có nhng ri ro đi kèm khi s dng phương tin thanh toán là tin k thut s. Trong đó, có th k đến nguy cơ mt an toàn khi sàn giao dch b sp, cng b li, d liu b virus, các tp tin b mt cp, luôn hin hu hacker và ti phm mng… Cùng vi đó, do tính n danh và thun li, d dàng trong giao dch nên tin k thut s có th b li dng cho các giao dch phi pháp cũng như s là mt thách thc ln vi các NHTW và cơ quan qun lý trong kim soát lượng cung tin, qun lý, giám sát và x lý s c, ri ro.

Ti Vit Nam, Chính ph và Ngân hàng Nhà nước coi tin k thut s là mt loi tài sn o (tin o) và không coi nó là tin t hay phương tin thanh toán, vic dùng tin k thut s làm phương tin thanh toán Vit Nam là vi phm quy đnh pháp lut.

Theo nhn đnh ca mt s chuyên gia phân tích, vic chp nhn đng tin k thut s trong giai đon này có th là chưa phù hp đi vi thc tin Vit Nam, tuy nhiên, Vit Nam cũng cn có s chun b và đưa ra nhng kch bn, gii pháp phù hp, thn trng đ nm bt xu thế ca thế gii.

Xem 2335 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng