In trang này

Hướng dẫn mở thẻ tín dụng ngân hàng Agribank Visa/Mastercard

Huong dan mo the tin dung ngan hang Agribank Visa MastercardYêu cu và th tc m th tín dng Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) không h yêu cu phc tp. Ch cn chun b đy đ h sơ và được duyt, khách hàng có th nhn th tín dng sau 4-7 ngày làm vic.

Sn phm th tín dng ca Agribank vi nhiu tính năng ni bt cũng nhn được nhiu quan tâm t các khách hàng. Đ biết rõ thêm cách đăng ký th tín dng ngân hàng Agribank, hãy cùng nghiên cu bài viết sau đây nhé.

Điu kin m th tín dng Agribank

Cũng ging như nhiu ngân hàng khác, Agribank yêu cu mt s điu kin c th đi vi khách hàng có nhu cu m th tín dng đ đm bo quyn loi cho c hai bên. Khách hàng cn đáp ng được các yêu cu như sau:

- Là công dân Vit Nam hoc người nước ngoài đang sinh sng và làm vic Vit Nam. Người nước ngoài cn có thi gian lưu trú dài hn, ít nht bng vi thi gian có hiu lc ca th tín dng.

- Đ tui 18 tr lên, có đy đ năng lc hành vi dân s.

- Có thu nhp n đnh ti thiu 5 triu đng mt tháng thông qua chuyn khon ngân hàng.

- Khách hàng có tài khon ngân hàng hoc tài khon tiết kim ti Agribank.

Cách m th tín dng Agribank

Hin ti Agribank chưa trin khai hình thc đăng ký m th tín dng online. Bi vy các khách hàng có nhu cu cn đến trc tiếp các chi nhánh/PGD ca Agribank đ đăng ký. Ngân hàng hin có hơn 2500 chi nhánh có mt trên khp các tnh thành trên t quc đ phc v nhu cu m th cũng như giao dch ca khách hàng.

Đ tiến hành m th tín dng ti Agribank, khách hàng thc hin theo các bước sau.

Bước 1: Tìm chi nhánh/PGD gn nht đ thun tin cho vic di chuyn.

Bước 2: Chun b h sơ theo hướng dn ca nhân viên tư vn. Đin vào biu mu đăng ký m th được phát ti ngân hàng. Trước khi đến đăng ký, bn nên tìm hiu trước các giy t h sơ cn chun b đ sn sàng np cho ngân hàng, tránh mt thi gian phi đi li nhiu ln.

Bước 3: Hoàn tt th tc, nhân viên s hn li t 4 - 7 ngày làm vic đ nhn th và mã PIN nếu như h sơ ca bn được duyt thành công.

H sơ làm th tín dng Agribank bao gm:

- Giy đăng ký m và s dng dch v ngân hàng Agribank.

- Bn sao CMND/CCCD/h chiếu.

- 01 nh 3cm x 4cm được chp trong vòng 6 tháng gn nht.

- Hp đng s dng th.

- Chng minh thu nhp cá nhân: sao kê tài khon lương, hp đng lao đng…

Các loi th tín dng Agribank đang được trin khai

Hin Agribank đang phát hành 5 loi th tín dng quc tế, bao gm 2 th thương hiu Visa, 2 th thương hiu Mastercard và 1 th thương hiu JBC. Mi loi th có hn mc và các tính năng ni bt khác nhau. Khách hàng có th tham kho và la chn loi th phù hp vi mình.

Hng th Hn mc tín dng Tính năng ni bt Phí thường niên
 Th Agribank Visa Standard Tối đa đến 30 triu đng Tích hợp gia công ngh th chip theo chun EMV bo mt ti ưu và công ngh th không tiếp xúc tin li, ưu vit. 150.000 VND/năm
 Th Agribank Visa Gold Từ trên 30 triu đng đến 300 triu đng Miễn phí bo him tai nn ch th trên phm vi toàn cu vi s tin bo him lên ti 15 triu đng 300.000 VND/năm
 Th Agribank Mastercard Gold Từ trên 30 triu đng đến 300 triu đng Miễn phí bo him tai nn ch th trên phm vi toàn cu vi s tin bo him lên ti 15 triu đng 300.000 VND/năm
 Th Agribank Mastercard Platinum Từ trên 300 triu đng đến 2 t đng Miễn phí bo him tai nn ch th trên phm vi toàn cu vi s tin bo him lên ti 100 triu đng. 500.000 VND/năm
 Th Agribank JCB Gold Từ trên 30 triu đng đến 300 triu đng Miễn phí bo him tai nn ch th trên phm vi toàn cu vi s tin bo him lên ti 100 triu đng. 500.000 VND/năm

Thông tin chi tiết, liên h: tng đài chăm sóc khách hàng Agribank: 1900558818/(+84-24)32053205

Xem 209 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng