In trang này

VietinBank Phú Yên khai trương Phòng giao dịch Sơn Hòa

VietinBank Phu Yen khai truong Phong giao dich Son HoaNgày 20/2/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Phú Yên đã khai trương Phòng giao dch Sơn Hòa ti đa ch s 35 Nguyn Th Minh Khai, th trn Cng Sơn, huyn Sơn Hòa, tnh Phú Yên.

Vi v trí đc đa, tp trung đông dân cư, VietinBank Sơn Hòa ha hn s thu hút được nhiu khách hàng đến giao dch; góp phn đy mnh công tác huy đng vn, cp tín dng đến vi khách hàng. Đng thi, cung cp các sn phm, dch v Ngân hàng đin t đa dng, hin đi, tin ích ti người dân.

Ti bui L, ông Phan Ngc Vĩnh - Phó Giám đc VietinBank Phú Yên đã giao nhim v cho tp th cán b, nhân viên Phòng giao dch Sơn Hòa phát huy tinh thn đoàn kết, sáng to, bám sát đnh hướng phát trin kinh doanh an toàn, bn vng, luôn đng hành cùng khách hàng trên hành trình “Nâng giá tr cuc sng”.

Cũng ti bui L, VietinBank Phú Yên đã trao s tin 100 triu đng đ h tr h nghèo ti đa bàn huyn Sơn Hòa, nhm th hin trách nhim ca VietinBank vi cng đng.

L khai trương đã thu hút được đông đo khách hàng đến giao dch gi tiết kim, m tài khon thanh toán, s đp, dch v Ngân hàng đin t... Nhân dp này, các khách hàng còn nhn được nhiu quà tng hp dn khi đến giao dch ti Phòng giao dch Sơn Hòa.

Xem 1314 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng