In trang này

OCB tung hàng loạt ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

OCB anh hoat dong moiT đu năm 2021, Ngân hàng Phương Đông (OCB) liên tc trin khai nhiu chương trình ưu đãi v vay vn và dch v tài chính dành cho doanh nghip siêu nh, doanh nghip nh và va (SME) do ph n làm ch và các doanh nghip tr.

C th, đi vi nhóm khách hàng doanh nghip tr, đây là phân khúc đang được s h tr mnh m v đnh hướng và chính sách t Chính ph, to nên h sinh thái khi nghip ti Vit Nam cc kỳ sôi đng. Được xem là mt tín hiu đáng mng và là cơ hi đy ha hn, góp phn thúc đy nn kinh tế, đng thi to ra nhng đt phá trong tương lai không xa. Tuy nhiên, s lượng công ty khi nghip thành công vn còn là con s hn chế do nhng khó khăn v nhân lc, kinh nghim, kh năng thu hút vn,… Đng hành và h tr nhóm khách hàng này thiết lp các nn tng ban đu cho hot đông kinh doanh, OCB dành tng hàng lot ưu đãi như tng tài khon s đp cho doanh nghip và ch doanh nghip tr giá đến 5 triu đng, min phí chuyn khon, min phí np thuế đin t, tng phn mm hóa đơn đin t ca Fast và min phí 1 năm tri nghim phn mm Fast Accounting Online,…

Bên cnh đó, cng đng doanh nghip do n làm ch/ qun lý cũng đang chiếm t trng khá cao (27% trong tng s lượng doanh nghip ti Vit Nam theo thng kê ca VCCI) và ngày càng gi v trí quan trng trong nn kinh tế. OCB mi đây đã trin khai ưu đãi dành riêng cho phân khúc này vi mc lãi sut vay vn thp hơn đến 1,5%/ năm so vi lãi sut vay thông thường; ngoài ra, các doanh nghip này còn được hưởng các ưu đãi tng tài khon s đp, min/ gim phí dch v thanh toán, bo lãnh, phí bo him dành cho cán b nhân viên… cùng rt nhiu ưu đãi dành cho ch doanh nghip n

Song song vi các chương trình trên, t nay đến 30/06/2021, OCB dành tng 1.000 gói hóa đơn đin t ca FAST cho tt c khách hàng SME, đng hành cùng l trình chuyn đi và s hóa hot đng kinh doanh theo đnh hướng ca Chính ph và đáp ng nhu cu ca doanh nghip nh và va trong nn kinh tế thi kỳ 4.0

Trên kênh trc tuyến OCB SME E-Lending (http://msme.ocb.com.vn), OCB vn tiếp tc ưu đãi gim 1%/ năm lãi sut cho vay cùng nhiu ưu đãi dành riêng cho khách hàng đăng ký online. Đây là kênh tiếp cn sn phm dch v ngân hàng nhanh và tin li dành riêng cho khách hàng SME ra mt t năm 2020. Vi cam kết phn hi kết qu trong vòng 4h làm vic k t khi nhn được đăng ký ca khách hàng. Thêm vào đó, nếu khách hàng đin đy đ thông tin đăng ký vay vn, h thng s tr kết qu ngay lp tc v kh năng được chp thun vay vn ti OCB vi đ chính xác đến 80%.

Đi din lãnh đo OCB cho biết, trong thi gian ti, ngân hàng cam kết tiếp tc đng hành, h tr cng đng SME ti Vit Nam thông qua các chương trình ưu đãi được đóng gói riêng cho tng phân khúc. Đng thi, đa dng hóa các sn phm dch v, m rng kết ni vi nhiu đi tác uy tín nhm cung cp các gói gii pháp tài chính - công ngh, h tr hiu qu cho doanh nghip và nn kinh tế trong giai đon chuyn đi s.

Xem 1220 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng