Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

SCB tăng trưởng bền vững theo định hướng ngân hàng bán lẻ, đa năng, hiện đại

SCB anh hoat dongNgân hàng Sài Gòn (SCB) va công b kết qu kinh doanh 2020, vi t l tăng trưởng tt, và kết qu li nhun tích cc.

Kết thúc năm 2020, tình hình hot đng kinh doanh SCB đt hiu qu kh quan, tng bước chuyn dch tr thành ngân hàng bán l hàng đu vi chiến lược năng đng và bn vng. Tính đến 31/12/2020, quy mô tài sn ca SCB đt 633.277 t đng, duy trì v thế Top 5 trong h thng t chc tín dng Vit Nam và là ngân hàng TMCP tư nhân có tng tài sn ln nht trong nhóm ngân hàng ngoài quc doanh. Trong đó, huy đng t t chc kinh tế và dân cư đt 578.703 t đng, cho vay khách hàng đt 351.386 t đng.

Theo báo cáo kết qu hot đng kinh doanh 2020 (riêng l), SCB ghi nhn kết qu tích cc vi tng li nhun (trước thuế) vượt hơn 658 t đng. Đây là hiu qu t chiến lược chuyn dch mô hình kinh doanh vi mc tiêu tr thành Ngân hàng bán l hàng đu thông qua vic thúc đy mnh m các dch v dành cho phân khúc khách hàng cá nhân.

Tri qua mt năm đy biến đng và khó khăn, SCB vn đt mc tăng trưởng li nhun n tượng, trong đó thu nhp thun t hot đng dch v đt 1.775 t đng, thu nhp t hot đng kinh doanh ngoi hi và kinh doanh chng khoán gn 700 t đng, đóng góp phn ln vào cu phn thu nhp ca ngân hàng.

Đi vi hot đng tín dng, SCB cũng b nh hưởng do tác đng ca dch COVID-19, th hin qua t l n quá hn và n xu tăng nh so vi đu năm, tuy nhiên vn nm trong gii hn cho phép, ln lượt là 1,16% và 0,81%. Ngân hàng ưu tiên trích lp d phòng ri ro tín dng. C th, SCB đã trích lp gn 2.000 t đng chi phí d phòng ri ro tín dng, nâng tng qu d phòng ri ro lên gn 13.600 t đng.

Đc bit, Ngân hàng ghi nhn nhng kết qu vượt bc đến t hot đng bo him. Vi thành tích n tượng trong mng kinh doanh Bancassurance trong nhng tháng cui năm, SCB đã liên tc dn đu th trường, phá v nhng k lc doanh s bo him. SCB hin là mt trong nhng ngân hàng TMCP có tc đ phát trin mng Bancassurance nhanh nht, nm trong Top 3 th trường, và được vinh danh là “Ngân hàng có dch v bo him liên kết tt nht ca năm - Bank Partner of The Year 2020” do Asia Advisors Network, Asia Insurance Review và LIMRA trao tng.

SCB đã liên tiếp nhn được nhiu gii thưởng uy tín trong nước và quc tế trong năm 2020, đơn c là: 4 năm liên tiếp SCB vinh d nm trong “Top 50 Doanh nghip xut sc nht Vit Nam”; được bình chn là 1 trong “10 Ngân hàng Vit có môi trường làm vic tt nht”; 5 năm liên tc nhn chng ch PCI DSS phiên bn 3.2.1 v an ninh, bo mt th; danh hiu “Top 50 Doanh nghip Vit có thương hiu nhà tuyn dng hp dn”; gii thưởng “Leadership in Payment Volume Growth 2020 - Ngân hàng có Doanh s giao dch tăng trưởng tt nht năm 2020” do T chc th Quc tế Visa trao tng; “Ngân hàng có ng dng tiết kim di đng sáng to nht” do Tp chí Global Banking & Finance Review trao tng; “Ngân hàng bán l tt nht” do Tp chí World Finance trao tng; Công ngh ngân hàng tt nht Vit Nam 2020 do Tp Chí The European trao tng; Top 50 Doanh nghip xut sc nht Vit Nam do Vietnam Report xếp hng…

Trước đó, SCB đã được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam chp thun tăng vn điu l ti đa thêm 5.000 t đng t mc vn điu l 15.231.688.100.000 đng dưới hình thc phát hành c phiếu cho c đông hin hu, theo Phương án tăng vn điu l đã được Đi hi đng c đông bt thường năm 2020 ca SCB thông qua.

Bên cnh mc tiêu kinh doanh, SCB đt mc tiêu dài hn v vic xây dng nn tng tài chính vng chc và nâng cao hiu qu hot đng qun tr vn hành t chc, theo đnh hướng Ngân hàng bán l, đa năng và hin đi - trong đó, khách hàng luôn được đt v trí trung tâm. Trong Quý 03/2020, SCB đã ký hp tác “Chiến lược chuyn đi và phát trin bn vng giai đon 2020 - 2030” vi McKinsey Company Vietnam, đây là bước đi chiến lược quan trng, giúp Ngân hàng tìm kiếm nhng gii pháp đt phá đ ti ưu hóa ngun lc, phát huy nhng li thế cnh tranh và tn dng tt cơ hi th trường.

Xem 1270 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng