In trang này

VietinBank mời tham gia Gói mua sắm Tape lưu trữ dữ liệu

Thong bao moi thauNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) có kế hoch chào hàng Gói mua sm Tape lưu tr d liu. VietinBank kính mi các nhà thu có đ năng lc, kinh nghim đi vi vic cung cp Gói mua sm nêu trên tham d.

1. Thông tin v Gói mua sm:

- Tên gói mua sm: Tape lưu tr d liu.

- Đa đim: Trung tâm Công ngh Thông tin VietinBank. Đa ch: 187 Nguyn Lương Bng, qun Đng Đa, TP. Hà Ni.

- Phương thc thc hin hp đng: Hp đng trn gói.

2. Thi gian và đa đim nhn H sơ yêu cu: T 9h00 ngày 24/2/2021 đến trước 9h30 ngày 4/3/2021, ti T mua sm hàng hóa dch v thường xuyên Công ngh Thông tin và Th t ngun chi phí. Đa ch: Tng 1, Trung tâm Công ngh Thông tin VietinBank 187 Nguyn Lương Bng, qun Đng Đa, TP. Hà Ni.

3. Thi gian và đa đim m H sơ yêu cu: 9h30 ngày 4/3/2021, T mua sm hàng hóa dch v thường xuyên Công ngh Thông tin và Th t ngun chi phí. Đa ch: Tng 9, Phòng Chuyên gia, VietinBank Đng Đa, 183 Nguyn Lương Bng, qun Đng Đa, TP. Hà Ni.

Xem 901 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng