Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Sacombank chốt quyền họp Đại hội cổ đông thường niên

Sacombank anh hoat dongNgân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) va công b ngh quyết Hi đng qun tr v vic t chc hp Đi hi đng c đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020, theo đós cht danh sách c đông hưởng quyn tham d vào ngày 19/3/2021, tương ng ngày giao dch không hưởng quyn là 18/3.

Cuc hp d kiến din ra vào ngày 23/4, ti Trung tâm hi ngh White Place, 194 Hoàng Văn Th, phường 9, qun Phú Nhun, TP H Chí Minh. Tài liu cuc hp s được ngân hàng công b vào ngày 31/3.

Sacombank cũng cho biết hình thc t chc cuc hp s ph thuc vào din biến dch COVID-19. Theo đó, nếu không có yêu cu thc hin giãn cách xã hi, ĐHĐCĐ s được t chc theo hình thc tp trung trc tiếp; và s t chc trc tuyến trong trường hp có yêu cu giãn cách xã hi.

Năm 2020, li nhun trước thuế hp nht ca Sacombank đt 3.339 t đng, tăng 3,8% so vi năm 2019 và vượt 30% so vi kế hoch. Li nhun sau thuế đt 2.682 t đng, tăng 9,2%.

Tính đến 31/12, tng tài sn ngân hàng đt 492.637 t đng, tăng 8,6% so vi cui năm trước. Tin gi khách hàng tăng 6,8%, đt 427.972 t đng.

Đến hết năm 2020, tng n xu ni bng ca Sacombank tăng 0,8% lên 5.780 t đng. Trong khi, dư n cho vay khách hàng tăng trưởng 14,9% đt 340.268 t đng. Qua đó kéo t l n xu trên tng dư n cho vay gim t 1,94% xung 1,7%.

Xem 949 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng