Thứ năm, 06 Tháng 5 2021
TIN MỚI
BIDV tiếp tục ủng hộ khẩn cấp 2,8 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

BIDV tiếp tục ủng hộ khẩn cấp 2,8 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Trước din biến phc tp và khó lường ca đi dch Covid-19 ti nhiu đa phương, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) tiếp tc h tr khn cp 2,8 t đng cho các tnh Hi Dương, Qung Ninh và Gia Lai.

Theo đó, BIDV h tr công tác phòng, chng Covid-19 đt 2 ti tnh Hi Dương 1,5 t đng (trong đó h tr thành ph Chí Linh 500 triu đng, th trn Cm Giang 500 triu đng và huyn Cm Giàng 500 triu đng). Đây đu là nhng đa phương có dch vi s lượng ca nhim bnh ln trên đa bàn tnh Hi Dương.

Ti Qung Ninh, BIDV tiếp tc ng h đt 2 vi s tin là 800 triu đng cho công tác phòng, chng dch Covid-19.

Trước đó, BIDV đã h tr cho 2 tnh Hi Dương và Qung Ninh vi s tin là 4 t đng, nâng tng s tin ng h t đu năm 2021 đến nay là 6,8 t đng.

Ti tnh Gia Lai, 500 triu đng đã được BIDV nhanh chóng chuyn đến S Y tế  tnh. S tin ng h này s được dùng đ mua thiết b y tế và chi dùng vào các công tác phc v phòng chng dch Covid-19 ti đa phương.

Vic h tr cho các đa phương trong đt bùng phát dch bnh Covid-19 ln này là hành đng th hin trách nhim xã hi, tinh thn s chia ca BIDV trước tình hình khn cp, thiết thc h tr cho chính quyn và người dân ti các tnh, thành ph có thêm ngun lc, sm chiến thng được dch bnh.

Trước đó, năm 2020, BIDV đã thc hin tt trách nhim vi cng đng, chung tay s chia khó khăn vi các đa phương, người dân c nước trước đi dch Covid-19 vi tng mc h tr là 35 t đng. Và k t tháng 1/2021 đến nay, BIDV đã thc hin h tr khn cp các tnh, thành ph vi tng s tin là 6,8 t đng đ phòng, chng đi dch Covid-19.

Xem 999 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng