Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Chân thành từ trái tim sẽ đến với trái tim…

Chan thanh tu trai tim se den voi trai timHình nh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) gn gũi, thân thin và hin đi đã hp dn cô bé Đoàn Th Thu Huyn t nh và đc bit là khi đã là sinh viên Hc vin Ngân hàng.

Thế ri, cô gái y đã bén duyên, gn bó vi Agribank Láng H và dành tt c nhit huyết đam mê cho công vic, tn ty phc v khách hàng. Nhng gì xut phát t trái tim, đã đi đến trái tim, Huyn đã được đón nhn tht nhiu tình cm t đng nghip và khách hàng, bên cnh nhng thành tích làm vic xut sc trong nhiu năm lin v trí giao dch viên.

Đến vi Agribank Láng H trong nhng ngày cui thu đu đông se lnh, chúng tôi gp li Huyn, vn vi n cười tươi vi khách hàng và nhng "tt bt" thường thy vi công vic. Ch vn thế, vn nhit tình và chân thành vi khách hàng: “Hôm nay tri lnh hơn ri, bác ung cc nước m cho đ lnh"; “Bác đ cháu đưa bác ra ca, cháu gi taxi giúp Bác”… hoc "em xin li vì đã đ anh đi lâu…" và kèm theo đó là n cười thân thin và ánh mt trìu mến ca người con gái có dáng hình mnh mai và nhanh nhn... Tt c nhng yếu t y đã đem đến tht nhiu thin cm cho khách hàng và c nim tin, s gn bó không mun đi thay ca khách hàng khi đến giao dch ti Agribank.

Khách hàng Văn Th Xuân - mt trong nhng khách hàng thân thiết ca Agribank Láng H chia s vi chúng tôi: "Là 1 khách hàng truyn thng ca Agribank Láng H, tôi đã s dng nhiu dch v ti Ngân hàng như: dch v thanh toán, chuyn tin trong nước, dch v th ATM, th ghi n quc tế, dch v gi tiết kim, dch v E-mobile Banking. Tôi thy hài lòng khi s dng dch v ti đây. Chính sách chăm sóc khách hàng ca Agribank Láng h cũng rt tt. Đng thi tôi có n tượng đc bit vi bn Huyn. Bn rt thân thin và nhit tình vi tôi. Có ln tôi chuyn tin thi tiếng Anh cho con tôi, vì vi vàng, tôi đã ghi nhm s tin cn chuyn. Bn Huyn đã giúp tôi liên h vi bên kia đ hoàn tr li s tin đã chuyn nhm y cho tôi. S nhit tình, tht thà và chuyên nghip ca bn Huyn cùng vi dch v tin ích ca Agribank đã khiến tôi chưa bao gi có ý nghĩ s thay đi sang ngân hàng khác".

Khách hàng Nguyn Quc Đt - là mt trong nhng khách hàng quen thuc ca Agribank Láng H cũng rt hài lòng vi dch v Agribank và đc bit là vi phong cách phc v ca đng chí Đoàn Th Thu Huyn: "Là khách hàng ti Agribank Láng H t nhng ngày mi thành lp, tôi thy hài lòng khi s dng dch v ti đây. Các cháu giao dch viên nhit tình, các sn phm tiết kim đa dng, và tôi rt yên tâm khi gi tin ti đây bi đây là mt ngân hàng ln, uy tín và hết sc gn gũi. Tôi rt n tượng vi cháu Huyn bi cách làm vic chuyên nghip, nhanh nhn và rt nhit tình. Cháu thường tư vn nhng sn phm phù hp và có li nht cho tôi. Cháu còn quan tâm, hi han đến cuc sng ca khách hàng. Tôi cm thy rt gn gũi, yên tâm, tin tưởng tuyt đi khi giao dch vi cháu Huyn. Khi ra ngân hàng Agribank mc dù có nhng lúc phi ch đi nhưng tôi không ngi, tôi vn vui v ch đi đến phiên giao dch.

Huyn chn cách sng chân thành và nhit tình vi khách hàng và vi c nhng đng nghip bên mình. Có l vì vy, đng nghip ca ch vn luôn dành nhiu tình cm yêu mến ch. Đng chí Lưu Quỳnh Trang - cán b cùng phòng đng chí Đoàn Th Thu Huyn chia s: "Tôi may mn khi nhng ngày đu vào chi nhánh được làm vic cùng phòng và được ch Huyn hướng dn. n tượng đu tiên ca tôi v ch đó là s nhit tình. Bt kỳ nhim v nào được giao, ch Huyn đu sn sàng đón nhn và hoàn thành vi s c gng cao nht. Ch luôn nm chc các văn bn nghip v và áp dng linh hot. Ch Huyn là nơi tôi tin tưởng chia s và hi k v nhng kiến thc chuyên môn nghip v bi vì ch luôn nhit tình hướng dn tôi. Tôi cm giác ch làm vic không ch bng lý trí mà bng c trái tim ca mình. S nhit tình ca ch Huyn không ch trong công vic chuyên môn mà trong c các hot đng đoàn th. Ch là người truyn la, c vũ mi người tham gia nhit tình các hot đng ca chi đoàn và công đoàn: T các bui sinh hot, giao lưu gia cán b đoàn viên trong chi nhánh đến các chương trình t chc trung thu cho các cháu thiếu nhi…  Ch Huyn còn nhit tình tham gia các chương trình an sinh xã hi như: Hiến máu nhân đo; chy gây qu t thin do Đoàn thanh niên Agribank t chc; tng quà cho bnh nhân Vin K Tân Triu; trng cây theo “Chương trình s gi môi trường - Nhà qun lý doanh nhân trng cây làm theo li Bác” do B tư lnh bo v Lăng Ch tch H Chí Minh t chc; chương trình ng h chng dch Covid 19 do y Ban Mt trn T quc Vit Nam phát đng; ng h đng bào min tây b hn mn…".

Tình cm tt đp ca khách hàng ca đng nghip dành cho mình, cho ngân hàng Agribank, chính là đng lc mnh m đ Huyn vượt qua nhng khó khăn trong công vic và trong cuc sng riêng tư. Ch Huyn đã không may phi tri qua hoàn cnh éo le: chng đt ngt qua đi t 5 năm trước (khi con trai ch mi 4 tui), và cho đến gi ch vn vy nuôi con. Nhng khó khăn trong cuc sng riêng, trong công vic không làm ch nn lòng. Ch luôn có cách nhìn lc quan, luôn vươn lên trong cuc sng đ hoàn thành tt công vic, đ tr thành ch da vng chc cho con trai bé bng. “Sng chm li, nghĩ khác đi, yêu thương nhiu hơn” là phương châm sng mà ch Huyn luôn hướng đến.

Nhng c gng ca đng chí Đoàn Th Thu Huyn trong sut gn 10 năm làm vic ti Agribank Láng H đã được ghi nhn bng s hài lòng ca khách hàng, và bng nhng thành tích rt tt v trí nhân viên: luôn đt kết qu trong top 3 người có đim cao nht chi nhánh trong các cuc thi nghip v kế toán - Ngân qu, cm nang văn hóa, dch v marketing; đt danh hiu giao dch viêc xut sc trong nhiu năm lin; đt danh hiu chiến sĩ thi đua trong 3 năm liên tiếp (2017,2018,2019); được bng khen Thng đc Ngân hàng nhà nước năm 2019.

Ch Trn Th Lan - Phó Giám đc Agribank Láng H đánh giá: đng chí Huyn là mt cán b tr có năng lc được đào to ti hc vn ngân hàng h chính quy chuyên ngành tài chính - kế toán sau khi thi tuyn vào chi nhánh Láng H, đng chí Huyn đã đã tri qua nhiu mng nghip v. Dù làm vic bt ký lĩnh vc nào thì đng chí cũng th hin được năng lc, phm cht ca mt cán b tr tâm huyết vi ngh, biết lng nghe, chu khó hc hi, không ngi khó, ngi kh, có trách nhim vi công vic được giao, chính vì vy mà nhiu năm lin đng chí được đơn v ghi nhn, đt được danh hiu như giao dch viên xut sc, chiến s thi đua….

Đoàn Th Thu Huyn và các đng nghip ti Agribank Láng H đã luôn đoàn kết c gng đ đóng góp cho s phát trin chung ca chi nhánh nói riêng và Agribank Vit Nam nói chung. Agribank chi nhánh Láng H là chi nhánh cp I, hng I trc thuc Agribank Vit Nam. T khi thành lp năm 1997 đến nay, chi nhánh được đánh du bi nhng bước phát trin trên nhiu mt như công tác huy đng vn, công tác tăng trưởng dư n và công tác dch v ngân hàng... đc bit phát huy được truyn thng đoàn kết ni b ca chi nhánh.

Tuy còn nhng khó khăn mang tính đc thù, nht là trong điu kin cnh tranh ti các đô th ln như thành ph Hà Ni và thành ph H Chí Minh nhưng vi tinh thn đoàn kết, tp trung trí tu ca ban chp hành Đng y, Ban giám đc cùng toàn th cán b, nhân viên trong chi nhánh đã phát huy ni lc đ thc hin tt các mc tiêu kinh doanh nhiu năm, đc bit năm 2019: Tng ngun vn huy đng ca chi nhánh ti thi đim 31/12/2019 đt 13.118 t tăng so vi năm 2018 là: 1.676 t; Tng dư n ca chi nhánh ti thi đim 31/12/2019 đt: 3.527 t tăng so vi năm 2018 là: 1.166 t; Tng thu dch v ca chi nhánh ti thi đim 31/12/2019 đt 35,8 t.

Đ đt được kết qu như trên trong năm 2019, ban chp hành Đng y, Ban giám đc đã tp chung ch đo điu hành, xác đnh nhiêm v trng tâm là công tác huy đng vn, công tác tăng trưởng tín dng và công tác phát trin dch v ngân hàng trên cơ s an toàn tài sn bng các chính sách linh hot. S đng lòng nht trí ca ban lãnh đo, đi ngũ nhân viên đã giúp chi nhánh đt được nhng kết qu kinh doanh tt trong nhiu năm lin. Trong thành công chung ca chi nhánh, có s đóng góp nhit tình ca mt cô gái luôn tràn đy tinh thn lc quan Đoàn Th Thu Huyn.

Xem 1166 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng