Mời tham dự Hội thảo “Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD thông qua thi hành án dân sự”

Thứ năm, 17 Tháng 11 2022 06:03

Ngày 25/11/2022, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các Tổ chức tín dụng (TCTD) thông qua thỉ hành án dân sự". Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo quý đơn vị Hội viên tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Thời gian qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được rất nhiều phản ảnh của các TCTD hội viên về những vướng mắc, bất cập trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm liên quan thi hành án dân sự. Trước tình hình đó, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD thông qua thỉ hành án dân sự", để trao đổi tìm ra biện pháp tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD thông qua thi hành án.

Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo quý đơn vị tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Thòi gian: 08h30’ ngày 25/11/2022 (sáng thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng họp 104 trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại số 25 Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Tài chính; Cơ quan Công an; một số Cục Thi hành án dân sự tại các tỉnh, thành phố; một số Văn phòng đăng ký đất đai; các TCTD...

Xem 406 lần