Mời tham dự Toạ đàm góp ý dự thảo Luật giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thứ tư, 20 Tháng 7 2022 06:11

Hip hi Ngân hàng phi hp vi Nhóm công tác Ngân hàng (BWG) thuc Din đàn Doanh nghip Vit Nam (VBF) t chc Ta đàm góp ý d tho Lut Giao dch đin t (sa đi). Hip hi Ngân hàng Vit Nam trân trng mi các T chc hi viên c đi din tham d bui Ta đàm.

Nội dung Tọa đàm quan trọng, có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị Quý đơn vị cử đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ liên quan tham dự và phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

1. Thi gian: 08h30 ngày 27/7/2022 (sáng Thứ Tư).

2. Đa đim: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

3. Chương trình dự kiến: đính kèm

Hiệp hội Ngân hàng gửi kèm giấy mời này bản dự thảo lần 4 Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đề nghị Quý đơn vị góp ý kiến gửi về Hiệp hội Ngân hàng theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 25/7/2022 để kịp tổng hợp báo cáo tại Tọa đàm.

Xem 814 lần