Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN

Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 08:06

Ngày 5/7/2022, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã có thư mời số: 224/HHNH-PLNV gửi các ông (bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc của các Tổ chức tín dụng là hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, về việc tham dự và góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Để giúp Cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Thông tư phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động hiện nay của các tổ chức tín dụng, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức họp góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Hiệp hội Ngân hàng trân trọng kính mời Quý hội viên cử đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ liên quan tham dự, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

1. Thi gian: 08h30’ ngày19/7/2022 (sáng Thứ Ba).

2. Hình thc: Họp trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

3. Chương trình d kiến: Đính kèm.

Quý hội viên gửi xác nhận tham dự về Hiệp hội Ngân hàng qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 17/7/2022. Đường link cuộc họp Hiệp hội Ngân hàng sẽ gửi qua email của Quý hội viên. (Anh Huy Linh, điện thoại liên hệ: 0859050065).

Xem 695 lần