Mời dự Hội nghị lần thứ nhất Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng

Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 07:58

Ngày 04/7/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có thư mời số: 219/HHNH-PLNV về việc tham dự Hội nghị lần thứ nhất Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng.

Sau quá trình chuẩn bị và thực hiện các thủ tục theo quy định, ngày 23/6/2022, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-HHNH về việc thành lập Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Để tổ chức triển khai hoạt động Câu lạc bộ thời gian tới, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng lần thứ nhất (Chương trình dự kiến đính kèm).

Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Quý đơn vị tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

1. Thi gian: 9h00 ngày 14/7/2022 (thứ Năm).

2. Đa đim: Tầng 7, Trụ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 193 Bà Triệu, Hà Nội.

Quý đơn vị xác nhận tham dự gửi về Hiệp hội Ngân hàng theo email: anhkl@vn ba.org.vn trước ngày 12/7/2022.

Xem 636 lần