Thư mời tham dự Tọa đàm “Thực hiện Nghị quyết 42 về giải quyết nợ xấu - Vai trò của Tòa án”

Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 09:15

Căn cứ Thư mời số 101/TANDTC-HTQT ngày 13/6/2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự buổi Tọa đàm “Thực hiện Nghị quyết 42 về giải quyết nợ xấu - Vai trò của Tòa án” do Tòa án nhân dân tối cao phối hợp cùng Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) tổ chức.

Thời gian tổ chức Tọa đàm: từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/6/2022.

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự: mỗi đơn vị gồm 01 lãnh đạo và 01 cán bộ có liên quan.

Đăng ký: Các đơn vị khẳng định đại biểu tham dự với Ban tổ chức, liên hệ Đặng Thùy Dương - Thư ký Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao, điện thoại: 0915 218 985, thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Chi tiết Thư mời và Chương trình Tọa đàm xem tại đây.

Xem 621 lần