Mời tham dự Workshop “Ứng dụng Blockchain trong tài chính ngân hàng: thực trạng và xu hướng”

Thứ tư, 15 Tháng 6 2022 07:50

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng (CAER) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trung tâm Tài sản số (thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam) đồng tổ chức Workshop với chủ đề “Ứng dụng Blockchain trong tài chính ngân hàng: thực trạng và xu hướng”.

Trân trọng mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, giảng viên, nghiên cứu sinh; lãnh đạo, chuyên viên… trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tham gia, thảo luận về những cơ hội, thách thức, giải pháp và hành động cần thiết xung quanh xu thế của Blockchain.

Thời gian: từ 14h00 ngày Thứ Sáu, 24/6/2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo quốc tế - A403, Nhà A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung chủ đề:

- Xu thế và cơ hội ứng dụng công nghệ Blockchain trong ngành tài chính ngân hàng; Các nghiệp vụ ứng dụng Blockchain trong ngân hàng và thị trường chứng khoán.

- Lợi thế khác biệt trong dịch vụ tài chính ngân hàng với nền tảng Blockchain; Lợi thế của doanh nghiệp ứng dụng Blockchain khi cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường trong nước và ngoài nước.

- Sự khác biệt của ứng dụng công nghệ Blockchain so với cách thức xử lý nghiệp vụ truyền thống trong ngành tài chính.

- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại và công ty fintech hiện nay trong việc cho khách hàng trải nghiệm công nghệ Blockchain.

- Các thách thức và rào cản pháp lý đến sự phát triển công nghệ Blockchain.

- Đề xuất giải pháp phát triển công nghệ Blockchain (Chính phủ và Doanh nghiệp).

Trường hợp đơn vị cử đại diện tham luận tại Workshop, xin gửi bài tham luận trước ngày 17/6/2022 theo địa chỉ:

TS. Nghiêm Quý Hào - Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thông tin về sự kiện truy cập tại địa chỉ: https://icbafm2022.tdtu.edu.vn

Xem 797 lần