Mời tham gia khảo sát về “Mức độ sẵn sàng thực hành ESG năm 2022”

Thứ sáu, 20 Tháng 5 2022 08:11

PwC Việt Nam và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện khảo sát “Mức độ sẵn sàng thực hành ESG năm 2022” với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Đây là cơ hội để Quý Đơn vị có thể nắm bắt được tình hình áp dụng và thực thi các tiêu chí Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG), nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi.

Kính mong Quý Đơn vị hỗ trợ gửi tới Ban, đơn vị liên quan để thực hiện khảo sát nhằm đo đạt mức độ Đơn vị đã chuẩn bị gì, đã có những chính sách gì để đáp ứng các tiêu chí ESG của thị trường.

Chi tiêt đường Link tham gia khảo sát trực tuyến tại đây (Link: https://rebrand.ly/esg-survey).

Xem 675 lần