Bài giảng điện tử "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng"

Thứ ba, 08 Tháng 6 2021 09:45

Với mong muốn góp phần tích cực giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng, trước hết là rủi ro đạo đức, góp phần vào việc xây dựng văn hóa của các tổ chức hội viên nói riêng, của Hiệp hội Ngân hàng nói chung, Trang tin Điện tử Hiệp hội đăng tải (miễn phí) bài giảng điện tử Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.

Bạn đọc truy nhập www.vnba.org.vn  mục VĂN HÓA > ĐẠO ĐỨC NGHỀ >“Bài giảng trực tuyến Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.

Xem 1795 lần