Thư mời tham gia khảo sát về Net Zero (Phát thải ròng bằng ‘0’) và tham dự hội thảo tập huấn về Đánh giá môi trường xã hội ngành Dệt may

Thứ tư, 22 Tháng 12 2021 08:01

Hiệp hội Ngân hàng gửi Thư mời tới lãnh đạo các Tổ chức hội viên về việc tham gia khảo sát về Net Zero (Phát thải ròng bằng ‘0’) và tham dự hội thảo tập huấn về Đánh giá môi trường xã hội ngành Dệt may.

Trong khuôn khổ kế hoạch hành động về tín dụng xanh và phát triển bền vững, Hiệp hội Ngân hàng và WWF Việt Nam phối hợp tổ chức 02 hoạt động sau đây:

1. Tổ chức cuộc điều tra khảo sát về Net Zero (Phát thải ròng bằng ‘0’)

Tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu và cam kết Việt Nam có thể đạt Net Zero (Phát thải ròng bằng ‘0’) vào năm 2050 bằng nguồn lực của mình và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để thực hiện mục tiêu trên, vai trò của ngành ngân hàng vô cùng quan trọng trong việc tái định hướng dòng vốn thông qua tích hợp các tiêu chuẩn môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

1.1. Mục tiêu khảo sát:

- Nâng cao nhận thức của ngành ngân hàng về Net Zero trong hoạt động cấp tín dụng.

- Tìm hiểu nhu cầu của ngân hàng trong việc nâng cao năng lực các hoạt động tín dụng phục vụ mục tiêu Net Zero của Chính phủ.

- Trên cơ sở phân tích các mục tiêu trên, Hiệp hội Ngân hàng và WWF sẽ  thiết kế các hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm hỗ trợ ngành ngân hàng trong việc tận dụng, nắm bắt các cơ hội chuyển đổi và lồng ghép các tiêu chuẩn vào các dự án cho vay hướng tới thực hiện mục tiêu Net Zero của ngành Ngân hàng.

1.2. Đối tượng tham gia khảo sát:

Đại diện Lãnh đạo ngân hàng, cán bộ chính sách tín dụng, cán bộ cho vay, cán bộ thẩm định, cán bộ phê duyệt tín dụng.

1.3. Phương thức thực hiện: Trả lời phiếu khảo sát (bằng tiếng Anh, tiếng Việt).

2. Tổ chức hội thảo tập huấn “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt dộng cấp tín dụng đối với Ngành Dệt may tại Việt Nam”:

2.1. Đối tượng tham dự:

Đại diện lãnh đạo ngân hàng, cán bộ chính sách tín dụng, cán bộ cho vay, thẩm định và phê duyệt tín dụng SME, cán bộ quản lý rủi ro tín dụng.

2.2. Nội dung chương trình: (đính kèm).

2.3. Thời gian tổ chức: Thứ 4, ngày 12/01/2022 (Từ 8:15 – 12:00).

2.4. Hình thức tổ chức: trực tuyến. Đường link hội thảo sẽ được Hiệp hội Ngân hàng gửi trực tiếp tới các đại biểu tham dự qua email.

Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Quý đơn vị:

- Phối hợp, hỗ trợ cử cán bộ liên quan tham gia trả lời Phiếu khảo sát (đính kèm ở trên). Mỗi đơn vị có thể cử 02 - 03 cán bộ tham gia trả lời khảo sát, trong đó khuyến khích có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo ngân hàng.

- Cử cán bộ tham dự hội thảo tập huấn “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đối với Ngành Dệt may tại Việt Nam”.

Phiếu trả lời khảo sát và danh sách đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu đính kèm) của Quý đơn vị xin gửi về địa chỉ: Trung tâm đào tạo -  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội qua đường email, fax hoặc bưu điện trước ngày 10/01/2022.

Chi tiết xin liên hệ anh Vũ Tất Đạt. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. ĐTDĐ: 0935616668. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 824 lần