Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến về xu hướng fintech trong kỷ nguyên đám mây

Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 08:02

Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tập đoàn Oracle tổ chức Hội thảo trực tuyến về xu hướng fintech trong kỷ nguyên đám nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến các thay đổi mô hình tài và đáp ứng những thay đổi về hành vi của người tiêu dùng.

Thời gian: bắt đầu từ 10 giờ đến 11 giờ 30 ngày 30/11/2021.

Diễn giả: Đại diện Hiệp hội Ngân hàng tham luận về Xu hướng fintech tại thị trường Việt Nam.

Ông Srikanth Gonuguntla Giám đốc giải pháp OCI, FSI, JAPAC tham luận về Nền tảng đám mây Oracle - nền tảng vững chắc cho FSI chuyển đổi kỹ thuật số.

Kính mời các tổ chức hội viên quan tâm liên hệ chị Kiều Lan Anh - Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, điện thoại: 0989232246

Xem 1092 lần