Mời tham dự Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN

Thứ ba, 24 Tháng 8 2021 01:18

Hiệp hội Ngân hàng trân trọng mời các tổ chức hội viên cử đại diện tham dự Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng TCTD, CNNHNNg. Do nội dung Thông tư ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng đồng thời căn cứ đề nghị của TCTD hội viên, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Tọa đàm trực tuyến để tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư trên, trao đổi về một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị Cơ quan soạn thảo ban hành Thông tư phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động ngân hàng.

1. Thời gian: 1 buổi sáng, từ 09h00’ ngày 27/8/2021 (sáng thứ Sáu).

2. Hình thức: Họp trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

3. Thành phần:

3.1. Họp trực tiếp: Tại trụ sở Hiệp hội Ngân hàng (193 Bà Triệu, Hà Nội).

-  Hiệp hội Ngân hàng: Tổng Thư ký và lãnh đạo một số Ban liên quan.

3.2 Họp trực tuyến: Qua ứng dụng Microsoft Teams (Nội dung Chương trình dự kiến về toạ đàm xem tại đây).

-  Khách mời: Đại diện lãnh đạo: Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chủ nhiệm CLB Pháp chế Ngân hàng.

- Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách - Hiệp hội Ngân hàng.

- Các TCTD, CNNHNNg hội viên Hiệp hội Ngân hàng và các thành viên CLB Pháp chế Ngân hàng.

- Nhóm Công tác Ngân hàng - VBF và các thành viên.

- Các Ban, đơn vị Hiệp hội Ngân hàng.

Tổ chức Hội viên gửi xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm về Hiệp hội Ngân hàng qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 26/8/2021. Đường link cuộc họp Hiệp hội Ngân hàng sẽ gửi qua email của các đại biểu tham dự. Đề nghị các vị đại biểu thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin liên hệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:

- Ông Nguyễn Huy Linh - 0398990039 (về các vấn đề liên quan đến đăng ký tham dự Tọa đàm.

- Bà Chu Quỳnh Hoa - 0913319318 (về các vấn đề liên quan đến nội dung Tọa đàm).

Xem 1207 lần