VNBA gửi link dự chương trình đào tạo trực tuyến "Định giá tài sản đảm bảo đối với các khoản vay"

Thứ hai, 02 Tháng 8 2021 06:39

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) xin được gửi đến cán bộ tham dự và Quý Ngân hàng tài liệu khóa đào tạo và link tham dự chương trình đào tạo trực tuyến "Định giá tài sản đảm bảo đối với các khoản vay" ngày 03/8/2021 (Thứ ba) tại đây.

Trong quá trình diễn ra khóa đào tạo, các cán bộ tham dự có vướng mắc trong việc truy cập tham dự vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ:

1. Mr. Vũ Tất Đạt - ĐT: 0935 616 668

2. Ms. Vũ Hà Huyền - ĐT: 0988 649 288

Xem 2918 lần