Mời dự Hội thảo quản trị rủi ro Việt Nam và giới thiệu về dự án Mojaloop

Thứ năm, 10 Tháng 8 2023 03:15

Trong 2 ngày 17-18/8/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Đông Nam Á (ABA) tổ chức các sự kiện gồm: Hội thảo quản trị rủi ro Việt am và Giới thiệu về dự án Mojaloop. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời quý hội viên cử đại diện tham dự.

Theo đó Hội thảo quản trị rủi ro có nội dung như: Lợi nhuận điều chỉnh theo mức độ rủi ro; Quản lý rủi ro toàn diện; Quản trị lủi ro tín dụng; Quản lý nợ xấu; Rủi ro thị trường và quản lý tài sản nợ - có; Rủi ro phi tài chính; Quản trị rủi ro trong tương lai...

Đối với Hội thảo giới thiệu dự án Mojaloop, sẽ tập trung về các nội dung: Giới thiệu dự án Mojaloop; Tổng quan hệ thống thanh toán tức thì toàn diện; Hướng dẫn các trường hợp cụ thể...

Cụ thể, thời gian diễn ra Hội thảo quản trị rủi ro trong 01 ngày, bắt đầu từ 9h00 ngày 17/8/2023 (Thứ Năm) tại Khách sạn Sheraton, có địa chỉ là K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Dự kiến thành phần tham dự với khoảng 100 đại biểu, trong đó có Tổng Thư ký ABA, CQTTGS, Vụ Tín dụng, Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước; Diễn giả từ Oliver Wyman; Các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng cử 01 lãnh đạo và 01 cán bộ liên quan

Thời gian diễn ra Hội thảo giới thiệu dự án Mojaloop từ 9h-17h ngày 18/8/2023 (Thứ sáu) cũng tại Khách sạn Sheraton. Dự kiến thành phần tham dự với khoảng 50 đại biểu, trong đó có Tổng Thư ký ABA, đại diện Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước; Diễn giả từ dự án Mojaloop; Các tổ chức hội viên tại Hà Nội.

Chi tiết chương trình xem tại đây.

Xem 730 lần