OceanBank điều chỉnh lãi suất huy động lên đến 8,9%/năm

Thứ năm, 23 Tháng 3 2023 07:27

Từ ngày 23/03/2023, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) chính thức điều chỉnh lãi suất huy động lên đến 8,9%/năm, áp dụng đối với khoản tiền gửi tại quầy.

Cụ thể, tiền gửi với kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, có mức lãi suất là 6%/năm. Đối với tiền gửi với kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng, có mức lãi suất là 8,2%/năm. Đối với tiền gửi với kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, có mức lãi suất là 8,5%/năm. Mức lãi suất cao nhất 8,8%/năm dành cho các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng. Riêng đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm Online, mức lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng, có mức lãi suất 6%/năm, các kỳ hạn 6 tháng đến 8 tháng có lãi suất là 8,3%/năm và kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng có mức lãi suất là 8,6%/năm, mức lãi suất cao nhất 8,9%/năm dành cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, cao hơn so với mức lãi suất gửi tại quầy. Chi tiết xem tại đây.

(Nguồn: OceanBank)

Xem 117 lần