NCB đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 11.802 tỷ đồng

Thứ tư, 22 Tháng 3 2023 02:36

Ngân hàng Quốc Dân (NCB, mã chứng khoán: NVB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với dự kiến phát hành tối đa 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nhằm tăng vốn điều lệ từ 5.601 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng, sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Cụ thể, NCB dự kiến phát hành tối đa 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 111% vốn điều lệ, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.200 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này có thể chào bán thành một hoặc nhiều đợt phát hành hành tùy thuộc tình hình thị trường, việc thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số đợt chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán trong mỗi đợt phát hành. Các đợt chào bán cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.

Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm phát hành.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích của đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn việc cải tạo, nâng cấp hình ảnh thương hiệu, xây dựng nhận diện thương hiệu, công nghệ và chuyển đổi số, bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh…

Vốn điều lệ của NCB dự kiến được tăng từ 5.601 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng sau khi hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành trong năm 2023, 2024, 2025, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

Ngoài ra, NCB cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt quy mô tổng tài sản 94.500 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Huy động khách hàng đạt 78.000 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt 57.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 21% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước trích lập theo phương án cơ cấu lại (PACCL) đề ra cho năm 2023 là 16 tỷ đồng, giảm 61% so với năm 2022. Quy mô khách hàng mục tiêu là 1 triệu khách hàng.

(Nguồn: NCB)

Xem 115 lần