Hai chi nhánh DIV triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2023 14:26

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) cho biết, vừa qua 02 chi nhánh DIV đã thực hiện triển khai nhiệm vụ năm 2023, với nỗ lực và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng DIV ngày càng phát triển lớn mạnh, toàn diện, bền vững.

Ngày 6/2/2023, tại thành phố Cần Thơ, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 hai chi nhanh div trien khai nhiem vu nam 20231

Ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch HĐQT DIV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, cùng chung quyết tâm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Chi nhánh đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, kế hoạch được giao nhằm phát huy tối đa vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì ổn định các tổ chức tín dụng và sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

 hai chi nhanh div trien khai nhiem vu nam 20232

Toàn cảnh hội nghị

Hoạt động của Chi nhánh năm 2022 được thực hiện linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế tại khu vực, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra và các chỉ đạo đột xuất theo từng thời điểm của NHNN và DIV; không có công việc bỏ trống hoặc không làm được.

Cụ thể, công tác kiểm tra vượt 17% so với kế hoạch; giám sát hoạt động của 100% các tổ chức tham gia BHTG, giám sát chuyên sâu đối với các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có vấn đề; tham gia có hiệu quả vào quá trình kiểm soát đặc biệt (KSĐB) QTDND trên địa bàn và tăng cường tham gia vào quá trình cơ cấu lại QTDND yếu kém đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của DIV. Công tác kế toán chính xác, kịp thời, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chi tiêu tiết kiệm và không vượt kế hoạch được duyệt. Chi nhánh thực hiện thu phí đầy đủ của 100% QTDND trên địa bàn. Tổng số phí BHTG thu được trong năm 2022 tăng 6,4% so với năm 2021…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Chi nhánh tiếp tục ưu tiên nguồn lực về cán bộ thực hiện tốt hoạt động kiểm tra theo kế hoạch được giao, hoàn thành tổ chức kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và phối hợp với các chi nhánh BHTG trong hệ thống kiểm tra theo diện rộng. Đồng thời, hoạt động của các Đoàn kiểm tra cũng đi đôi với trách nhiệm triển khai chính sách BHTG trực tiếp đến từng cán bộ và khách hàng của QTDND được kiểm tra, nhằm tăng sự hiểu biết về BHTG, duy trì niềm tin công chúng vào hoạt động ngân hàng sau đại dịch Covid-19.

Tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG; tham gia tuyên truyền tại Đại hội thường niên của các QTDND, các cuộc họp giao ban định kỳ giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức tín dụng; thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Cùng với đó, chủ động phối hợp với đài truyền hình khu vực và địa phương, truyền thông về chính sách BHTG để cung cấp thông tin về tài chính - ngân hàng - BHTG nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2022, Chi nhánh xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với những nội dung cụ thể sau: Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của DIV, các cấp, các ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển BHTG; tiếp tục tham gia vào quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG; giám sát 100% tổ chức tham gia BHTG, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát từ xa; tổ chức tốt công tác tính và thu phí BHTG của các QTDND tại khu vực phụ trách; tổ chức kiểm tra 29 tổ chức tham gia BHTG, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực để kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, phối hợp kiểm tra diện rộng theo chỉ đạo; tiếp tục tham gia hiệu quả vào hoạt động của Ban KSĐB; tăng cường tuyên truyền chính sách BHTG tới người gửi tiền...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch HĐQT DIV ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi nhánh đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đánh giá cao các ý kiến của Chi nhánh trong việc triển khai chính sách BHTG, đặc biệt là đối với công tác kiểm tra, giám sát và thông tin tuyên truyền. 

Chủ tịch Phạm Bảo Lâm đã chia sẻ một số nội dung cốt lõi của Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và yêu cầu Chi nhánh tích cực tham gia vào quá trình triển khai thực hiện. Chủ tịch lưu ý Chi nhánh cần tập trung nguồn lực thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể:

Thứ nhất, tích cực tham gia thực hiện chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Thứ hai, tiếp tục đóng góp vào quá trình sửa đổi Luật BHTG;

Thứ ba, tổng kết, đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi nhánh với 13 NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố trên địa bàn để đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động triển khai chính sách BHTG;

Thứ tư, tăng cường hoạt động giám sát và tham gia KSĐB nhằm phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG;

Thứ năm, tích cực tham gia tuyên truyền chính sách BHTG, góp phần duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng;

Thứ sáu, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động để toàn thể cán bộ, người lao động nắm bắt kịp thời chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ và của Ngành, phát huy sức mạnh đoàn kết và dân chủ trong tập thể Chi nhánh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị;

Thứ bảy, phối hợp và đôn đốc các bên có liên quan đảm bảo tiến độ xây dựng Trụ sở làm việc và cơ sở đào tạo khu vực ĐBSCL.

Ông Phạm Bảo Lâm tin tưởng trong năm 2023, với mục tiêu được xác định cụ thể, rõ ràng, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, kinh nghiệm công tác, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Chi nhánh sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng DIV ngày càng phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo DIV đã trao Bằng khen của NHNN cho 02 tập thể phòng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020-2021 và các danh hiệu thi đua năm 2022 cho tập thể và cá nhân.

 hai chi nhanh div trien khai nhiem vu nam 20233

Lãnh đạo DIV trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Phạm Bảo Lâm, ông Nguyễn Việt Thắng - Giám đốc Chi nhánh khẳng định, Chi nhánh sẽ tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 11/1/2023, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khu vực Bắc Trung Bộ (Chi nhánh) cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban giám đốc Chi nhánh báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiêm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng, nhất là trong 6 tháng đầu năm, đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân trên địa bàn nói chung và hoạt động của Chi nhánh nói riêng. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm Chi nhánh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng và DIV, kế hoạch công tác đã được Tổng giám đốc phê duyệt; được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành DIV, sự quan tâm giúp đỡ của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của chi nhánh NHNN trên địa bàn và các tổ chức tham gia BHTG, Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức BHTG trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, Chi nhánh đã hoàn thành kiểm tra theo chỉ đạo của NHNN 12/53 QTDND, hoàn thành kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với 59 đơn vị, phối hợp kiểm tra diện rộng đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam; phối hợp  với NHNN chi nhánh các tỉnh trong công tác tham gia kiểm soát đặc biệt 04 QTDND; thực hiện giám sát thường xuyên đối với tổ chức tham gia BHTG đạt 100% và thực hiện giám sát chuyên sâu đối với các QTDND có vấn đề đúng theo quy định của Ban chỉ đạo; trình Tổng giám đốc cấp lại 7 Chứng nhận, cấp bổ sung 13 Chứng nhận BHTG. Công tác thu phí BHTG được thực hiện tốt, tăng 4,1/% so với năm 2021. Hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách BHTG được thực hiện dưới nhiều hình thức, đến nhiều đối tượng. Trong năm đã tổ chức thành công 3 sự kiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi với lượng đại biểu gần 200 người/sự kiện.

Nội bộ Chi nhánh đoàn kết, thống nhất; thực hiện và tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo DIV. 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động đúng quy chế, phát huy và động viên được mọi thành viên tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào đạt kết quả cao.

Đại diện lãnh đạo chi nhánh NHNN các tỉnh,  bà Hoàng Thị Minh Thu – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đánh giá cao vai trò của tổ chức BHTG trên địa bàn đối với hoạt động ngân hàng, cụ thể trên một số mặt công tác như phối hợp giám sát an toàn các TCTD, tuyên truyền tại các TCTD để nâng cao hiểu biết của người dân về BHTG … Đặc biệt, Chi nhánh đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp cung cấp và trao đổi thông tin với NHNN chi nhánh các tỉnh trong khu vực, tạo sự đồng thuận, thống nhất và hiệu quả hơn trong việc quản lý chặt chẽ các đơn vị trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo QTDND trên địa bàn cũng đánh giá cao tầm quan trọng của DIV đối với sự phát triển nguồn vốn huy động cũng như hoạt động của QTDND. Các QTDND đều mong muốn DIV nghiên cứu thực hiện nghiệp vụ cho vay đặc biệt trong trường hợp cần thiết khi các QTDND gặp khó khăn về thanh khoản bởi những tin đồn thất thiệt.

hai chi nhanh div trien khai nhiem vu nam 20234

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT DIV đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, kết quả đạt được năm 2022 và nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Chi nhánh đề ra. Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, Chi nhánh cần bám sát Chỉ thị của Thống đốc NHNN về nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của DIV và kế hoạch công tác đã được Tổng giám đốc phê duyệt; chủ động tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng trên địa bàn.

Chủ tịch HĐQT cũng ghi nhận kết quả thực hiện quy chế phối hợp của Chi nhánh với 5 NHNN chi nhánh các tỉnh trên địa bàn và đề nghị định kỳ cần có tổng kết đánh giá việc thực hiện để trao đổi thông tin và hỗ trợ NHNN. Đồng thời, Chi nhánh cần tiếp tục nỗ lực và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia thực hiện chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh truyền thông chính sách BHTG; tăng cường công tác phối hợp với NHNN các tỉnh cũng như chính quyền địa phương nhằm tăng cường, củng cố niềm tin của người gửi tiền. Qua hội nghị, Chủ tịch HĐQT cũng mong muốn DIV tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của NHNN các tỉnh, thành phố trong thời gian tới.

hai chi nhanh div trien khai nhiem vu nam 20235

Thay mặt Ban lãnh đạo Chi nhánh, ông Trần Văn Lam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN, DIV và nhấn mạnh: Đây là những gợi mở quan trọng để Chi nhánh phát huy thành tích năm qua, khắc phục triệt để các tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Trong thời gian tới, Chi nhánh mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của Ban lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành DIV, sự phối hợp nhịp nhàng của NHNN chi nhánh các tỉnh cùng sự hợp tác của các tổ chức tham gia BHTG để tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

hai chi nhanh div trien khai nhiem vu nam 20236

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo DIV đã trao Cờ thi đua của NHNN “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” cho tập thể Chi nhánh và các danh hiệu thi đua năm 2022 cho tập thể và cá nhân.

Xem 185 lần