Eximbank chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%

Thứ hai, 06 Tháng 2 2023 02:33

Ngày 03/02/2023, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) đã công bố nghị quyết số 33/2023/EIB/NQ-HĐQT, có hiệu lực ngay cùng ngày về việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, ngày 20/02/2023 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếp được nhận 20 cổ phiếu mới). Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/02/2022. Ngoài ra, Hội đồng quản trị Eximbank cũng có nghị quyết số 34/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 ngày 14/2/2023 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Bảo Quốc. Đồng thời, sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đội quản trị tại Đại hội bất thường này.

Cùng ngày 03/02/2023, ông Trần Tấn Lộc - Tổng Giám đốc Eximbank cũng đã ký thông báo số 524/2023/EIB-TGĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Eximbank dự kiến phát hành 245.88 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị gần 2,459 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng từ 12,355 tỷ đồng lên 14,814 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động cho cổ đông. Số vốn này dự kiến đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng hoạt động kinh doanh...

Trước đó, ngày 18/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Eximbank là 29.97043% vốn điều lệ theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.

Xem 121 lần