LienVietPostBank chốt quyền nhận cổ tức ngày 22/7

Thứ hai, 12 Tháng 7 2021 10:07

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 là 22/7/2021. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến trong quý 3/2021.

Trước đó, tuần cuối tháng 6, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận cho LienVietPostBank chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.289 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (9/7), giá cổ phiếu LPB giảm 3,3% xuống 28.900 đồng/cp.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 35 triệu cp theo chương trình ESOP. Nếu hoàn thành được tất cả các đợt phát hành này, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên 15.703 tỷ đồng. 

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, tính đến 31/5/2021, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đã đạt hơn 1.700 tỷ đồng, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm.

Xem 783 lần