VietinBank vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2023 01:47

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa cho biết, đã ghi nhận mức lợi nhuận riêng trước thuế năm 2022 đạt 19,451 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Năm 2022, VietinBank đặt kế hoạch tăng 15% lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, lên hơn 19,389 tỷ đồng, và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Như vậy, so với kế hoạch này, Ngân hàng đã vượt mục tiêu lợi nhuận đặt ra, với tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10%. Trong đó, dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN (mức tăng trưởng cụ thể theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do NHNN giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh tế). Nguồn vốn huy động tăng trưởng 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 11 dưới 1.8%.

Xem 170 lần