TPBank tung gói 5000 tỷ đồng cho vay lãi suất ưu đãi

Thứ ba, 20 Tháng 12 2022 02:10

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) vừa cho biết, đã triển khai gói tín dụng 5000 tỷ đồng, với lãi suất đặc biệt ưu đãi, trong đó dành tới 2.000 tỷ đồng hạn mức ưu tiên cho doanh nghiệp phát triển xanh, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ chương trình WSME.

tpbank tung goi 5000 ty dong cho vay lai suat uu dai

Cụ thể, đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng có sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng… mức ưu đãi lãi suất tùy thuộc sẽ được giảm 1,5% - 2% so với lãi suất thông thường. Đặc biệt với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.

Đồng thời, TPBank cũng đang triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng mức giảm trừ lãi suất tối đa lên tới 2,5%/năm trên mức lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay dành cho sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh có tài sản đảm bảo của ngân hàng.

Nhằm hưởng ứng với những quyết sách từ Chính phủ để đồng hành hỗ trợ khách hàng, đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm, TPBank dành gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp. Trước đó, vào tháng 6/2022, TPBank đã triển khai chính chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế. Chương trình kéo dài tới ngày 31/12/2023 này tập trung hỗ trợ cho các hoạt động sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Xem 132 lần