ABBank ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh chỉ 5,5%/năm

Thứ ba, 20 Tháng 12 2022 02:06

Từ nay đến ngày 31/12/2023, Ngân hàng An Bình (ABBank), đã chính thức tung gói 350 tỷ đồng triển khai chương trình “Hưởng vay ưu đãi - Vững lái Kinh doanh”, với lãi suất ưu đãi chỉ 5,5%/năm, dành riêng cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng VND phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một số lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên.

abbank uu dai lai suat cho vay san xuat kinh doanh chi 55 nam 1

Đối tượng khách hàng được hưởng ưu đãi lãi suất vay của chương trình là Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá thể, Hợp tác xã,… phát sinh hợp đồng vay vốn ngắn hạn bằng VND, với mục đích vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương trình ưu đãi lãi suất này được triển khai trên cơ sở hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước tại thông tư Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 09/06/2015 và Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022. Theo đó, ABBank sẽ ưu tiên giải ngân cho các khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong các các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên như: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; Sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Trước đó vào tháng 06/2022, ABBank đã rà soát kế hoạch tín dụng và đăng ký hạn mức tham gia hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho Khách hàng cá nhân, Doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 như: Du lịch, Dịch vụ lưu trú/ăn uống, Vận tải kho bãi, Nông - Lâm Nghiệp/Thủy sản, Công nghiệp chế biến - chế tạo, … theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. ABBank cũng đã chủ động xây dựng đường dây nóng riêng để giải đáp thắc mắc, phản hồi khách hàng kịp thời đối với các nội dung liên quan đến Chương trình này. Đến cuối tháng 11/2022, đã có gần 100 khoản vay được hỗ trợ lãi suất 2%/năm tại ABBank, với tổng dư nợ tín dụng được hỗ trợ trên 200 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022, ABBank cũng đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi phục vụ nhu cầu vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh như: Chương trình “Ưu đãi lãi vay - An tâm sản xuất”, với tổng hạn mức 16.000 tỷ đồng (tương đương 19,3% tổng dư nợ của ABBank) nhằm phục vụ các Khách hàng thuộc phân khúc KHCN/Hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,86%/năm; Chương trình “Lãi suất vàng - Ngàn ưu đãi”, với tổng hạn mức 15.500 tỷ đồng nhằm phục vụ các khách hàng thuộc phân khúc KHCN/Hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay mua Tài sản cố định/Xây dựng nhà xưởng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,79%/năm.

Dư nợ tín dụng đến hết tháng 11/2022 của ABBank là 82.791 tỷ đồng, tăng 9,44% so với thời điểm 31/12/2021. Trong đó, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh chiếm 35,8% tổng dư nợ tín dụng.

Xem 209 lần