CHỦ NHẬT, 29/01/2023

Techcombank sẽ rót hơn 10.000 tỷ đồng vào TCBS

Thứ sáu, 25 Tháng 11 2022 03:33

Theo báo cáo mới nhất ngày 10/11, hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho biết, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn về vốn, dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư duy nhất là Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Giá phát hành dự kiến là 95.600 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu được là hơn 10.038 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán TCBS, mục đích của đợt chào bán là duy trì vị thế của Công ty trong các mảng cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý tài sản. Đồng thời, việc tăng vốn nhằm đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh cổ phiếu và trái phiếu, đẩy mạnh đầu tư công nghệ và khoa học dữ liệu của TCBS.

Đợt tăng vốn cũng nhằm đáp ứng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng. Cùng nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ của Công ty thời gian tới.

Sau khi chào bán thành công 100% lượng cổ phần, vốn điều lệ của Chứng khoán TCBS sẽ tăng lên hơn 2.176 tỷ đồng. Nhưng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Ngày 25/11, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS. Nếu Techcombank hoàn tất đợt mua cổ phần chào bán riêng lẻ trên, tỷ lệ sở hữu của ngân hàng tại TCBS sẽ tăng lên mức 94,2035% vốn điều lệ.

Xem 150 lần